Aktuality

04.02.2019


Bulletin – 01/2019


Antidopingový výbor České republiky vydává lednové číslo svého informačního bulletinu. K dispozici jsou i archivní čísla od roku 2006.15.01.2019


Doping – Zakázané léky 2019


ADV ČR vystavil na svých webových stránkách nový seznam platný pro letošní rok, který si lze jako obvykle stáhnout do mobilu či počítače. V tištěné formě bude k dispozici do konce měsíce ledna. Již teď je možné si objednat výtisky na emailu: polak@antidoping.cz.08.01.2019


WADA opět v Rusku


Světová antidopingová agentura WADA vyslala zpět svůj pětičlenný nezávislý tým vedený Antoniem Pascualem, aby převzal z bývalé laboratoře v Moskvě uskladněné dopingové vzorky sportovců k následné analýze. Tým by měl také získat přístup k databázi tohoto (v současné době uzavřeného) pracoviště. První pokus expertů WADA, který se měl uskutečnit podle usnesení jejího výkonného výboru do 31. prosince 2018, se nezdařil.

Zpřístupnění všech materiálů z této laboratoře je podmínkou k tomu, aby mohlo případně být Rusko prohlášeno za zemi, která pracuje plně v souladu se Světovým antidopingovým kodexem a jeho standardy, a tak se mohli v budoucnu jejich sportovci účastnit všech sportovních klání bez omezení, včetně olympijských her, dalších mistrovství a světových pohárů. Rusko by následně mělo také šanci požádat o pořadatelství významných sportovních akcí na svém území. V případě pozitivního verdiktu výkonného výboru WADA by potom zahájila v plném rozsahu tamní antidopingová organizace RUSADA svou činnost.17.12.2018


Změna v obsazení Rady expertů


Za odcházejícího Mgr. Davida Opatrného se novým členem stal od 13. prosince 2018 PaedDr. Ladislav Malý.17.12.2018


Komise sportovců


Od 1. prosince 2018 pracuje komise sportovců ADV ČR v tomto složení:

Předsedkyně: Ilona Burgrová (basketbal)

Členové: Adam Sebastian Helcelet (atletika), Sandra Kleinová (tenis), David Lafata (fotbal), Josef Řezníček (lední hokej), Tomáš Svoboda (triatlon), Lucie Tužová (sportovní aerobik a tajemnice)12.12.2018


Výzva WADA


Světová antidopingová agentura WADA otevřela již třetí kolo připomínkového řízení ke Světovému antidopingovému kodexu, které skončí 4. března 2019. Své podněty a návrhy změn k uvedenému materiálu mohou zasílat jak fyzické, tak i právnické osoby.

Nový Kodex a jeho standardy se budou schvalovat na konferenci WADA v listopadu 2019 v polských Katovicích.12.12.2018


Cena Olympism in Action


Místopředseda Rady expertů a ombudsman ČOV JUDr. Alexander Károlyi převzal dne 10. prosince 2018 z rukou předsedy ČOV Ing. Jiřího Kejvala uvedenou cenu za přínos sportu a olympismu.

JUDr. Károlyi je funkcionářem ve sportu po více než 40 let a jeho činnost je nejvíce spojována s fotbalem, kde působil více než 30 let v disciplinární komisi a později i jako její předseda.12.12.2018


Smutná zpráva


Dne 24. listopadu 2018 zemřela ve věku 78 let dlouholetá ředitelka antidopingové laboratoře v Praze a současně i bývalá členka Rady expertů ADV ČR MUDr. Růžena Šlechtová.

Čest její památce!10.10.2018


Výroční zpráva WADA


Světová antidopingová agentura WADA zveřejnila na svých webových stránkách (www.wada-ama.org) výroční zprávu za rok 2017 pod titulem „Looking Back and Moving Forward“ (Ohlížíme se zpět a kráčíme vpřed), kde se říká, že se podařilo dále posílit její pozice v boji za čistý sport. Dochází také k navýšení rozpočtu z 29,7 mil. amerických dolarů od roku 2018–2022 vždy o 8%.

WADA měla koncem roku 2017 celkem 98 zaměstnanců ve svém sídle v Montrealu a dále v regionálních kancelářích v Kapském Městě, Tokiu, Lausanne a také v Montevideu.10.10.2018


Doping v Keni


Nezávislí vyšetřovatelé vedeni Gunterem Youngem z WADA po více než dvouletém šetření potvrdili dlouho známou domněnku, že keňští běžci na střední a dlouhé vzdálenosti byli zapleteni s dopingem. To samé platilo o dalších východoafrických atletech z okolních států.

Situace se výrazně zlepšila s pomocí norských a britských expertů a komisařů, kteří začali přímo na místě konat. Zavedli pravidelné mimosoutěžní odběry těchto sportovců a otevřeli antidopingovou laboratoř s licencí WADA pro analýzy hlavně krevních vzorků v hlavním městě Keni – Nairobi. V neposlední řadě byla ustavena nezávislá národní antidopingová organizace ADAK, která v současnosti již přebírá některé pravomoce od Britů a Norů.

Dopingové praktiky v této oblasti nebyly sofistikované a koordinované žádným vládním systémem ani organizací.01.10.2018


Nový seznam zakázaných látek


Světová antidopingová agentura WADA zveřejnila na svých webových stránkách nový seznam, který bude platit od 1. ledna 2019.31.05.2018


Karel Felt má cenu Oty Pavla


Člen rady expertů ADV ČR a vedoucí sportovní redakce deníku Právo a webu Sport.cz Karel Felt obdržel prestižní novinářskou Cenu Oty Pavla za celoživotní propagaci sportu a šíření olympijských hodnot v publicistice. Cenu převzal z rukou předsedy Českého olympijského výboru ing. Jiřího Kejvala. Blahopřejeme!04.05.2018


Výroční zpráva ADV ČR 2017–2018


ADV ČR vydává výroční zprávu za období 2017–2018 (roční hodnocení činnosti za rok 2017 a roční plán činnosti na rok 2018).26.03.2018


Testovací verze ALPHA


ADV ČR dokončil český překlad anglické verze vzdělávacího programu ALPHA od Světové antidopingové agentury WADA.23.02.2018


Poděkování


Předseda komise pro terapeutické výjimky ADV ČR MUDr. Tomáš Paul stál v jejím čele od samého začátku v roce 2004. Se svými kolegy, lékaři z různých medicínských oborů, efektivně zajišťoval tuto nezbytnou agendu.

MUDr. Tomáš Paul se zabýval v rámci této komise problematikou plicních obstrukcí a aplikací antiastmatických (jinak zakázaných) léků jednotlivými sportovci a lékaři v souladu s pravidly Světového antidopingového kodexu WADA.

MUDr. Tomáš Paul nadále zůstává členem této komise.

Antidopingový výbor ČR touto cestou děkuje MUDr. Tomáši Paulovi za dlouholetou činnost ve prospěch fair play ve sportu a přeje mu mnoho úspěchů v jeho další činnosti i osobním životě.02.02.2018


Nový předseda komise


Ke dni 1.2.2018 byl jmenován nový předseda Komise pro terapeutické výjimky Antidopingového výboru ČR, MUDr. Ladislav Svoboda, PhD. Komise sešla v novém složení v minulých dnech a ve své činnosti se zaměří na další zjednodušení administrativy terapeutických výjimek s důrazem na vyšší standardy ochrany osobních údajů. Hlavním úkolem této komise je schvalování terapeutických výjimek pro nemocné sportovce s doloženou nenahraditelnou potřebou léčby zakázanými látkami podle Světového antidopingového kodexu.18.01.2018


Konference o dopingu


Podle rozhodnutí Světové antidopingové agentury WADA se uskuteční již pátá konference o dopingu ve sportu od 5. do 7. listopadu 2019 v polských Katovicích.

Na programu jednání bude především schválení nového Světového antidopingového kodexu, který bude platit od 1. ledna 2021.

Již dnes mohou všechny fyzické i právnické osoby zasílat své připomínky, doplňky a návrhy ke Kodexu přímo do sídla WADA v Montrealu.
17.01.2018


Zakázané léky 2018


Zavěsili jsme na naše webové stránky tento seznam, který je platný od 1. ledna 2018. Naleznete jej v sekci Zakázané prostředky. Zároveň jsme jej dali do tisku a termín dodání očekáváme do 25. ledna. Již teď si tištěný seznam můžete objednat na emailu: polak@antidoping.cz.15.01.2018


Dopingová komisařka u Koukalové


Na doporučení Světové antidopingové agentury a mezinárodní federace biatlonu IBU ze čtvrtka 11.1.2018 rozhodl Úsek dopingových kontrol (ÚDKM) provést v pátek 12.1.2018 dopingovou kontrolu mimo soutěž u biatlonistky Gabriely Koukalové. V době tohoto rozhodnutí a provedení dopingové kontroly ještě nebylo pracovníkům ÚDKM známo konečné rozhodnutí Gabriely Koukalové neúčastnit se OH v Koreji. Gabriela Koukalová přistoupila k tomuto testu naprosto profesionálně a vzorek pro dopingovou kontrolu odevzdala. O testu se zmínila i na svém facebooku. Její sdělení však zneužilo periodikum AHA, které jej zcela překroutilo, což vrhá špatné světlo na práci Antidopingového výboru ČR i na samotnou Gabrielu Koukalovou.15.01.2018


Nové publikace


Vydali jsme „Příručku do kapsy“ (formát A6) a také již tradiční a velice žádanou kartičku „Zakázané/povolené léky“. Obě tiskoviny můžete bezplatně získat na naší adrese: ADV ČR, Za Císařským mlýnem 1 063, Praha 7 nebo objednat poštou. Kontaktní osoba: Mgr. Michal Polák – polak@antidoping.cz.

Ze starších tiskovin máme ještě na skladě: „Rádce pro rodiče mladých sportovců“, „Příručku pro mládež a juniory“, „Doplňky stravy pod drobnohledem“, „Dopingová kontrola“ a konečně i „Průvodce pro sportovce“.

V omezeném množství nabízíme i „Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice“ a český překlad „Světového antidopingového kodexu WADA“.

Těšíme se na Váš zájem.
Počet přístupů: 283682