Novinky

18.03.19

Za účasti více než 900 delegátů se uskutečnilo v Lausanne ve dnech 13. až 14. března 2019 již 15. sympozium Světové antidopingové agentury WADA.

13.03.19

ADV ČR vydává výroční zprávu za období 2018–2019 (plnění plánu hlavních úkolů za rok 2018 a plán hlavních úkolů na rok 2019).

07.03.19

Antidopingový výbor České republiky vydává únorové číslo svého informačního bulletinu.

Pro titulní stránku ještě nebyl vytvořen obsah.