Novinky

12.08.20

Jak bylo nejenom na našich stránkách avizováno, dne 1.1. 2021 vstoupí v účinnost nový Světový antidopingový kodex (Kodex). Ten samozřejmě přináší spoustu novinek a úprav stávajících pravidel.

Jednou z nejvíce avizovaných změn je snížení trestu za užití rekreačních drog v mimosoutěžním období. Jedná se především o konopí a kokain.

V článku 10.2.4.1 Kodexu k tomu stojí, „že pokud sportovec může prokázat, že k jakémukoli požití nebo použití došlo mimo soutěž a nesouviselo se sportovním výkonem, pak doba nezpůsobilosti činí tři (3) měsíce zákazu činnosti."

Kromě toho může být doba nezpůsobilosti vypočtená podle tohoto článku 10.2.4.1 zkrácena na jeden (1) měsíc, pokud sportovec nebo jiná osoba uspokojivě dokončí program léčby závislosti schválený ADV ČR. 

Podle článku 10.2.4.2 Kodexu pak „dojde-li v soutěži k požití, použití nebo držení rekreační drogy a sportovec může prokázat, že kontext požití, užívání nebo držení nesouvisí se sportovním výkonem, pak požití, použití nebo držení se nepovažuje za úmyslné pro účely článku 10.2.1 a neposkytuje základ pro zjištění přitěžujících okolností podle článku 10.4."

Takže, jednodušeji vyjádřeno, pokud bude sportovec pozitivní na látku nepovolenou a může prokázat, že její užití nebylo v souvislosti ovlivnění sportovního výkonu sankce jsou omezeny na 3 měsíce (pokud je použití mimo soutěž) a maximálně 2 roky (pokud byl sportovec v soutěžním období).

Jak ale připomíná ředitelka ADV ČR JUDr. Petra Volková „Změny provázejí každý obor a tím pádem i sport. Určitá benevolence při použití rekreačních drog v mimosoutěžním období přináší ovšem i rizika. Nechceme, aby došlo k tomu, že snížení sankcí přivede sportovce k méně obezřetnému přístupu k těmto látkám. Jsou sporty, kde je nutná naprosto přesná motorika a koordinace, ať je to gymnastika, střelba, jezdectví, akrobacie či motoristické sporty a zde by podcenění užití rekreačních drog mohlo způsobit katastrofu. Zájem nás všech je, aby byl sport zcela oproštěn od všech těchto látek a my si užívali jeho nejčistčí formu.“

03.08.20

V rámci svého vzdělávacího programu se Antidopingový výbor ČR dne 1. 8. 2020 zúčastnil předsoutěžního semináře SKFČR pro začínající závodníky.

Tématy přednášky pro mladé kulturisty byly zakázané látky a metody ve sportu, žádosti o udělení terapeutických výjimek, proces dopingové kontroly a prevence jako taková. Obzvláště bylo poukázáno na e-learningový  kurz ADeL, který je vytvořený pro všechny mladé sportovce a patří k nejvyužívanějším výukovým programům vůbec.

Vzdělávání sportovců patří k základním úkolům ADV ČR, a to zejména u těch mladých nebo začínajících.

31.07.20

Na pracovním setkání v sídle Antidopingového výboru ČR přivítala ředitelka ADV ČR Petra Volková ředitele rakouské antidopingové agentury Michaela Cepice a ředitelku slovenské antidopingové agentury Žanetu Csáderovou. Jednání se zúčastnil také místopředseda Národní sportovní agentury Michal Janeba.

Hlavními body bylo posílení vzájemné spolupráce a především představení cílů organizace CEADO (Central European Anti-Doping Organisation). CEADO má v současné době sedm členů. Michael Cepic zmínil aktuální informace z této platformy a vyjádřil své přání rozšířit CEADO právě o ADV ČR.

Petra Volková k tomu říká: „Jsem velice ráda, že kolegové přijali mé pozvání. Zahraniční spolupráce je nesmírně důležitou oblastí ochrany čistého sportu. Doufám, že vzájemná kooperace bude nadále pokračovat a že se ADV ČR brzy stane novým členem CEADO."  

24.07.20

Světová antidopingová agentura vydala nový e-learningový kurz pro atlety a trenéry, kteří se připravují na Olympijské hry do Tokia. Tento nový kurz nazvaný „ADel pro Olympijské hry Tokio 2020“ je dostupný v rámci vzdělávací platformy ADel zde.

Byl vytvořen speciálně pro sportovce, trenéry a jejich doprovody jako pomoc při přípravě na olympiádu. 

V kurzu jsou vysvětlena antidopingová pravidla, procedury, požadavky, žádosti o terapeutické výjimky, informace o systému ADAMS a vysvětlení a povinnosti během testování.

Kurz také vysvětluje a upřesňuje důležitá data v průběhu Olympijských her.

Ředitelka WADA pro vzdělávání Amanda Hudson k tomu řekla: „ Olympijské hry začínají během 12 měsíců a naše povinnost je se podělit se všemi zúčastněnými o nové informace, upřesnění a opatření v antidopingovém světě. Vše co chceme jsou férové a čisté hry bez dopingu a podvodů."

Antidopingový výbor ČR se k této iniciativě rád připojuje a ve spolupráci s Českým olympijským výborem připravuje vše potřebné pro české reprezentanty.  Ředitelka ADV ČR JUDr. Petra Volková k tomu říká: „Rádi bychom, kdyby sportovci i jejich doprovod přijeli na hry plně informovaní a připravení."

Všem, kdo se her účastní, vřele doporučujeme si tento kurz ukončený certifikátem projít a úspěšně ho zakončit.

08.07.20

Světová antidopingová agentura WADA vydala svůj nový pětiletý strategický plán s názvem ''Vedení antidopingu v nové době''. Tento strategický plán byl schválen Výkonným výborem WADA 15.5.2020 a následně byl jednomyslně schválen Správní radou agentury.

V květnu 2019 WADA iniciovala vytvoření strategického plánu, kde žádala o zpětnou vazbu od všech zúčastněných stran v antidopingovém světě. Tím jsou myšleni sportovci, zástupci sportovních svazů a hnutí, vlády, zástupci průmyslu, národní antidopingové agentury a akreditované laboratoře WADA.

Zpětná vazba potvrdila, že ačkoli WADA za 20 let své činnosti dokázala boj proti dopingu posunout na vyšší úroveň, její činnost se bezesporu může a musí zlepšit.

Prezident WADA Witold Banka řekl: „WADA je v současné době úplně jiná organizace než byla před pár lety. A to hlavně díky reformě vedení, kterou WADA iniciovala a soustředění se na důkladnější monitorování všech aktivit. Den za dnem bude WADA spolupracovat se sportovci a jejich týmy na posílení antidopingového programu. Jsem velmi nadšený z tohoto plánu, jak posílit čistý sport, vybudovat antidopingové komunity a zázemí na celém světě, tak, abychom byli schopni vést Antidoping v nové éře."

Antidopingový výbor ČR oceňuje, že WADA dokázala spojit roztroušené celosvětové síly a zavést diskuzi nad tématy, které se týkají ochrany sportovců a sportu tváří v tvář současným změnám.

WADA definovala tyto strategické body:

  1. vedení
  2. vzrůstající vliv
  3. zaměření na sportovce
  4. spolupráce a sjednocení
  5. být viditelní
  6. fungovat

Generální ředitel WADA Oliver Niggli k tomu řekl: “ Během let, kdy WADA tým pracoval pilně a neúnavně ve spolupráci se zúčastněnými stranami, vytvořil Světový antidopingový program. Ačkoliv dopingové skandály v minulých letech otestovaly rozhodnost a jednotu, tak zároveň působily jako katalyzátor upevnění našeho programu. Ukázaly nám přetrvávající výzvy ve světě dopingu a nutnost posílit možnosti WADA v globální misi o udržení čistého sportu.“

Více zde.

30.06.20

V rámci svého vzdělávacího programu uspořádal Antidopingový výbor ČR dne 26. 6. školení pro trenéry 2. třídy - specializace vrhy a víceboje.

Akce probíhala na půdě FTVS UK na žádost Českého atletického svazu.

Přednášející, licencovaný lektor ADV ČR JUDr. Jan Exner přednášku věnoval antidopingové tématice, nejnovějším poznatkům v oblasti ochrany čistého sportu a projektu „I run clean“. Tento projekt je určen přímo pro reprezentanty a jejich doprovod v rámci Českého atletického svazu a inspiruje se komplexním vzdělávacím programem ADeL (viz zde). 

29.06.20

Antidopingový výbor ČR si vám dovoluje představit vylepšenou formu materiálu, kterým by se chtěl  obracet na sportovní veřejnost. S názvem Antidopingáček bude pravidelně vycházet časopis, který se bude poutavou formou snažit o vzdělávání nejenom sportovců v České republice. Obsahuje zajímavé články s antidopingovou tématikou, se snahou o zajištění čistého sportu a novinky ve sportovním světě se zaměřím na antidopingové téma na národní i mezinárodní úrovni. 

Antidopingáček ke stažení zde nebo na stránce Dokumenty ke stažení

17.06.20

Dne 14. 6. 2020, ve věku nedožitých 91 let, nás opustil Josef Smolka. V roce 2013 byl jmenován členem Rady expertů, poradního orgánu ředitele Antidopingového výboru ČR. Podílel se mimo jiné na překladech mnoha materiálů ze Světové antidopingové agentury WADA a své úsilí věnoval rovněž soustavné práci v oblasti antidopingu.

Rádi bychom mu poděkovali za jeho přínosnou spolupráci.

Mladá léta prožil v Praze - Braníku. Na Univerzitě Karlově v Praze získal doktorát z matematiky a fyziky, brzy poté i kandidaturu. Po absolvování univerzity pracoval v Historickém ústavu ČSAV. Jeho kariéru však přerušila sovětská okupace a on musel akademické kruhy opustit. Řadu let pracoval jako ekonom v TJ Bohemians Praha, TJ Vysoké školy a v Pražských lázních. Ke své odbornosti se pak vrátil po roce 1989. Dodnes uveřejnil více než 100 odborných studií a knih. Po celá léta jej provázela záliba ke královské hře - šachu. Stal se funkcionářem a v roce 1990 mu Mezinárodní federace přidělila titul mezinárodního rozhodčího. Šachy se mu staly životní láskou a dlouhodobě působil v oddílu ŠS Kostelec nad Černými lesy.

Věnujme mu tichou vzpomínku.

16.06.20

Světová antidopingová agentura WADA oznámila vydání Průvodce antidopingových organizací pro distanční vzdělávací program v období koronaviru. Tento program byl vytvořen na základě spolupráce se Vzdělávacím výborem a zástupci z řad národních antidopingových organizací. Tento dokument je nejnovější v sérii manuálů, které WADA navrhla a vydala pro jednotlivé antidopingové organizace. Hlavním tématem je doporučení, jak nejlépe ochránit zdraví sportovců a zároveň zajistit podmínky pro sport bez dopingu.

Cílem je v této těžké době ochránit antidopingový vzdělávací program a přiblížit ho jak sportovcům, tak podpůrným týmům.

Ředitelka pro vzdělávání ve WADA, Amanda Hudson, říká: „Navzdory tolika pobočkám všude na světě se jak WADA, tak antidopingové organizace, snaží implementovat distanční spolupráci ve všech edukativních oblastech, a to při dodržování instrukcí ohledně ochrany zdraví vydané místními lékařskými autoritami a jejich doporučeními".

WADA věří, že upravené vzdělávací programy pomohou v současnosti jak sportovcům, tak jejich doprovodným týmům ve zvládání situací, které jsou nestandardní a kdy jsou v podstatě odkázáni sami na sebe.

Umožňují to právě pokročilé informační technologie a možnosti digitální komunikace, které jsou schopny zaujmout jak sportovce, tak lidi kolem nich. S těmito možnostmi může WADA i antidopingová organizace nadále během pandemické situace vzdělávat nejenom sportovce, ale i chránit zásady sportu bez dopingu.

Antidopingový výbor ČR bude nadále informovat o vývoji situace ohledně koronaviru s využitím všech dostupných možností.

Průvodce je v anglickém jazyce ke stažení zde.

14.06.20

Světová antidopingová agentura WADA vydala finální verzi Kodexu a standardů s účinností k 1.1.2021.

Původní verze, včetně všech změn, WADA zveřejnila 26. listopadu 2019 a tyto verze schválil výkonný výbor 7. listopadu 2019 během Světové konference proti dopingu ve sportu v Katowicích. Finální verze především obsahují upravené ustanovení vzhledem k některým změnám, odstranění nesrovnalostí, opravu odkazů na Kodex a mezinárodní standardy a korekci gramatiky a formy.  

Odkaz na jednotlivé dokumenty zde.

V rámci věcnému porozumění poskytuje WADA tzv. Program pro podporu a implementaci Kodexu (CISP). Tento program vznikl 4.května 2020 jako podpůrný mechanismus pro signatáře. Těm by měl zjednodušit a poradit při používání a zavedení inovovaného Kodexu a standardů do své praxe.

 CISP obsahuje:

  • možnosti vzdělávání prostřednictvím Anti-Doping eLearning platform (ADeL),
  • live webináře odborníků podporující a vysvětlující Kodex/standardy pro různé regiony a rozličné posluchače,
  • WADA také pořádá live webináře místo některých setkání, která by standardně proběhla během každoročního sympozia WADA v květnu 2020.

Jak jste jistě ve svých svazech zjistili, náš ADV ČR úzce spolupracoval s centrálou v Montrealu a zmíněné materiály máme již dostupné a přeložené.

Myslíme na VÁS! 

Stránky

Česky