Novinky

03.06.20

Světová antidopingová agentura v rámci novelizace Kodexu a standardů vydala dokument, kterým se obrací přímo na sportovce, Chartu práv sportovce. Antidopingový výbor ČR jako jedna z prvních antidopingových organizací vydává tuto Chartu po kompletním přeložení do nativního jazyka, tedy do čestiny. 

Charta ve své podstatě zajišťuje, aby práva sportovce byla jasně definována, uplatnitelná a přístupná. Důležitým bodem je ochrana základního práva sportovců na účast ve sportu bez dopingu, a tím podporovat a chránit zdraví, spravedlnost a rovnou příležitost sportovců v celosvětovém měřítku.

Charta byla schválena na doporučení Komise sportovců WADA, Výkonným výborem WADA, po rozsáhlém připomínkovém řízení napříč antidopingovým světem.

Charta se sestává ze dvou částí. V první části se uvádí práva, která jsou zakotvena v Kodexu a Mezinárodních standardech. Druhá část stanoví doporučená práva sportovců.

Tuto Chartu přikládáme zde či v této sekci na našich internetových stránkách.

01.06.20

Světová antidopingová agentura (WADA) ohlásila odložení Mezinárodní vzdělávací konference v Sydney z původního říjnového termínu tohoto roku na začátek roku příštího. Hlavním důvodem je ztížená možnost cestování a shromažďování, a to díky probíhající pandemii koronaviru. 

Amanda Hudson, ředitelka vzdělávání WADA prohlásila, že tato konference je velmi důležitý milník v kalendáři WADA a očekává hojnou účast, ale v současné situaci je třeba neohrozit ničí zdraví a celou akci posunout. ADV ČR, který se na konferenci chystal plně podporuje rozhodnutí o přesunutí.

K tomu ředitelka ADV ČR Petra Volková dodává: "Zdraví a bezpečnost delegátů a pořadatelů je prvořadé, a proto je rozhodnutí o odložení na další rok správné. Na konferenci jsme se těšili, ale v současném světle není možné zajistit ochranu všech účastníků na takové výši, aby důležité téma vzdělávání nepřehlušila obava o vlastní zdraví". 

Konference měla proběhnout před uplatněním Mezinárodního standardu o vzdělávání (ISE), který vejde v platnost 1.1.2021.

Vzhledem k této prodlevě WADA připravila řadu webinářů, které mohou zatím pomoci nejenom s pochopením ISE, ale i dalších témat. Na tyto semináře je možné se přihlásit prostřednictvím internetových stránek WADY. Semináře probíhají převážně v anglickém jazyce.

30.05.20

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička a místopředseda Michal Janeba jmenovali na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitelky ADV ČR paní Petru Volkovou.

„Český antidopingový výbor má ve světě vynikající renomé pro svoji profesionalitu a odbornost. Očekávám od nové paní ředitelky Volkové, že díky svým zkušenostem posune fungování Výboru ještě o laťku výše a budeme i nadále součástí světové špičky, co se oblasti antidopingu týče. Gratuluji paní ředitelce ke zvolení a těším se na spolupráci,“ uvedl ke jmenování nové paní ředitelky Michal Janeba, místopředseda Národní sportovní agentury, do jehož gesce Antidopingový výbor ČR spadá.

„Ráda bych poděkovala za důvěru. Uplynulá dekáda ve světovém sportu byla poskvrněna několika dopingovými skandály, což v dnešní době vytváří nejen ze sportovního prostředí, ale i z veřejnosti veliký tlak na profesionalitu a nezávislost národních antidopingových výborů. Jsem si tudíž vědoma, jak veliký závazek řízení Antidopingového výboru České republiky je a udělám vše pro to, abych splnila očekávání, která jsou ve mně vložena,“ uvedla ke svému jmenování ředitelka Petra Volková.

JUDr. Petra Volková (40) vystudovala gymnázium v Kladně, státní rigorózní zkoušku složila na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Podařilo se jí získat a zkombinovat pracovní zkušenosti z oblasti sportu, z prestižních mezinárodních společností i významných státních institucí. Mimo jiné ve společnosti Letiště Praha, a.s. nebo Obvodní soud pro Prahu 9. Pracovní zkušenosti ze sportovního prostředí získala například v tehdejším Českomoravském fotbalovém svazu (nyní FAČR) a v oblasti sportovní legislativy dlouhodobě spolupracovala s Českým olympijským výborem. V současném období pracuje třetím rokem na Antidopingovém výboru ČR, kde začínala jako právník, od 1. 1. 2020 zastávala funkci zástupce ředitele a od 25. 3. 2020 byla pověřena výkonem funkce ředitele ADV ČR. Je členkou Senátu rozkladové komise ministra průmyslu a obchodu pro věci svobodného přístupu k informacím a je přísedící Senátu v trestních věcech Krajského soudu v Praze.

22.05.20

Světová antidopingová agentura WADA v návaznosti na předchozí oznámení zahájila Program na podporu implementace nového Světového antidopingového Kodexu 2021 a zveřejnila seznam plánovaných webinářů dostupných v anglickém jazyce.

Webináře se budou konat v červnu a bližší informace naleznete zde.

09.04.20

Z původního podnětu jihoamerických státu se slaví již od roku 2014 po celém světě svátek čistého sportu, který je nyní i pod záštitou Světové antidopingové agentury WADA. Cílem je zvýšit informovanost sportovců, sportovní veřejnosti a dalších o důležitosti ochrany čistého sportu a férového sportování.

Inspirace pro Play True Day vychází z vzdělávací konference pořádané WADA v roce 2013, které se zúčastnilo 17 jihoamerických zemí. Zatímco oslava začala jako malá jihoamerická iniciativa, v loňském roce se kampaň agentury zaměřená na digitální a sociální média dotkla více než šesti milionů lidí z celého světa.

ADV ČR se rozhodlo k této oslavě znovu připojit a zve zúčastněné strany z celého světa na „Play Safe on Play True Day 2020“. Je skvělé, že se k iniciativě připojili i čeští sportovci jako např. Adam Sebastian Helcelet nebo Ilona Burgrová (níže na fotografiích).

Prezident WADA Witold Bańka k tomu mimo jiné řekl: „Jako globální komunita zaměřená na boj proti dopingu ve sportu, plně v těchto časech stojíme za bojem s COVID-19. Sledujeme vyjádření orgánů veřejného zdraví; upravili jsme naše antidopingové programy a náš každodenní život a po pandemii se vrátíme s globálním antidopingovým systémem v plné síle.“

02.04.20

Antidopingový výbor ČR společně se Světovou antidopingovou agenturou oznamuje, že po úspěšném spuštění aplikace Athlete Central bude 15. dubna 2020 vyřazena z provozu stará aplikace ADAMS Whereabouts pro hlášení míst pobytu.

Sportovci, kteří stále používají starou aplikaci, se již nebudou moci přihlásit a budou si muset stáhnout Athlete Central.

Vyzýváme všechny sportovce ke stažení aplikace Athlete Central co nejdříve. Aplikace je intuitivní, uživatelsky přívětivá a umožní sportovcům ohlašovat změny míst pobytu daleko rychleji a pohodlněji.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na adrese info@antidoping.cz.

26.03.20

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) podporuje rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru a organizačního výboru Tokio 2020 o odložení OH v Tokiu 2020.

Tajemník ADV ČR Tomáš Vávra k tomu dodává: „Zdraví a bezpečnost sportovců zůstává pro ADV ČR prioritou číslo jedna a je jasné, že v této náročné situaci bylo přijato správné rozhodnutí. Je zřejmé, že v současné době existuje mnoho otázek souvisejících s testováním sportovců. Instruujeme dopingové komisaře, aby dodržovali pokyny Ministerstva zdravotnictví a zajistili maximální ochranu svou i sportovců.“

Jak již bylo dříve deklarováno, ADV ČR úzce spolupracuje se Světovou antidopingovou agenturou, ostatními národními antidopingovými agenturami, sportovci a dalšími zúčastněnými stranami, aby zajistil, že během této doby bude stále udržována integrita antidopingového programu a aby se celý systém vrátil co nejdříve do doby před vyhlášením pandemického stavu. ADV ČR se nadále velmi těší na spolupráci s Českým olympijským výborem, s Národní sportovní agenturou, s OLYMP Centrem sportu Ministerstva vnitra a dalšími, při plánování aktivit souvisejících s odloženými olympijskými hrami.

25.03.20

Na základě rozhodnutí vedení OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra je povolen vstup do areálů ve správě OLYMP CS MV pouze zaměstnancům resortu MV a zaměstnancům Antidopingového výboru ČR. Z důvodu pokynů Ministerstva zdravotnictví je vstup do areálu umožněn pouze v příslušném zdravotnickém vybavení.

Toto omezení platí až do odvolání.

02.03.20

S ohledem na nejnovější zprávy ohledně rozšíření koronaviru oznamuje Světová antidopingová agentura (WADA) zrušení každoročního sympozia a souvisejícího sportovního zasedání, které se mělo konat ve SwissTech Convention Center v Lausanne ve Švýcarsku ve dnech 17. až 19. března 2020.

WADA přijala toto rozhodnutí na základě oznámení švýcarského Federálního úřadu pro veřejné zdraví (FOPH), které do 15. března 2020 zakazuje rozsáhlá shromáždění více než 1 000 lidí ve Švýcarsku.

Prezident WADA Witold Banka uvedl: „WADA je zklamána oznámením zrušení svého každoročního sympozia, které se stalo stěžejní akcí pro antidopingovou veřejnost. Bylo to obtížné rozhodnutí, protože událost přitahuje každoročně téměř 1 000 účastníků z celého světa; bylo však nutné zajistit zdraví a bezpečnost zaměstnanců agentury a účastníků. Agentura se zavazuje, že agendu programu sympozia bude během nadcházejících týdnů a měsíců dodávat alternativními prostředky. “

Antidopingový výbor ČR, který měl být na sympozium zastoupen ředitelem ADV ČR a všemi odbornými vedoucími, oceňuje, že WADA zprávu zveřejnila v předstihu a že připravuje publikování odborných materiálů formou webinářů a dalšími dostupnými kanály. Zároveň očekává, že díky Programu podpory implementace Kodexu 2021 budou postupně vydávány relevantní informace.  

10.02.20

Antidopingový výbor České republiky vydává lednový informační newsletter.

Stránky

Česky