Novinky

18.03.19

Za účasti více než 900 delegátů se uskutečnilo v Lausanne ve dnech 13. až 14. března 2019 již 15. sympozium Světové antidopingové agentury WADA.

Hlavním tématem byla příprava a návrhy změn Světového antidopingového kodexu WADA a jeho standardů, které budou ratifikovány při 5. konferenci WADA v listopadu letošního roku v polských Katovicích. V platnost vejde od 1. ledna 2021.

Velký prostor byl tentokrát věnován přípravě Charty sportovce, která bude poprvé v historii součástí Kodexu. V chartě budou přesně specifikována práva a povinnosti sportovců. Pod vedením předsedkyně komise sportovců Beckie Scottové a také místopředsedy komise Bena Stanforda rokovalo na toto téma více než 70 bývalých či současných aktivních sportovců.

Nové standardy budou také pro oblast osvěty a vzdělávání, kterému bude věnován větší prostor v Kodexu, aby bylo možné vyhodnocovat tuto oblast v jednotlivých národních antidopingových organizacích.

Jak prokázala poslední velká kauza s dopingem u rakouských (ale i jiných) klasických lyžařů, ukazuje se i na nutnost stále větší spolupráce s policií a orgány pro vyšetřování. Za tímto účelem byla také zavedena anonymní linka „Speak up“, na které může kdokoli sdělit případy dopingu ve svém okolí. S touto linkou pracuje také na svých webových stránkách i ADV ČR.

13.03.19

ADV ČR vydává výroční zprávu za období 2018–2019 (plnění plánu hlavních úkolů za rok 2018 a plán hlavních úkolů na rok 2019).

15.01.19

ADV ČR vystavil na svých webových stránkách nový seznam platný pro letošní rok, který si lze jako obvykle stáhnout do mobilu či počítače. V tištěné formě bude k dispozici do konce měsíce ledna. Již teď je možné si objednat výtisky na emailu: polak@antidoping.cz.

08.01.19

Světová antidopingová agentura WADA vyslala zpět svůj pětičlenný nezávislý tým vedený Antoniem Pascualem, aby převzal z bývalé laboratoře v Moskvě uskladněné dopingové vzorky sportovců k následné analýze. Tým by měl také získat přístup k databázi tohoto (v současné době uzavřeného) pracoviště. První pokus expertů WADA, který se měl uskutečnit podle usnesení jejího výkonného výboru do 31. prosince 2018, se nezdařil.

Zpřístupnění všech materiálů z této laboratoře je podmínkou k tomu, aby mohlo případně být Rusko prohlášeno za zemi, která pracuje plně v souladu se Světovým antidopingovým kodexem a jeho standardy, a tak se mohli v budoucnu jejich sportovci účastnit všech sportovních klání bez omezení, včetně olympijských her, dalších mistrovství a světových pohárů. Rusko by následně mělo také šanci požádat o pořadatelství významných sportovních akcí na svém území. V případě pozitivního verdiktu výkonného výboru WADA by potom zahájila v plném rozsahu tamní antidopingová organizace RUSADA svou činnost.

17.12.18

Za odcházejícího Mgr. Davida Opatrného se novým členem stal od 13. prosince 2018 PaedDr. Ladislav Malý.

17.12.18

Od 1. prosince 2018 pracuje komise sportovců ADV ČR v tomto složení:

Předsedkyně: Ilona Burgrová (basketbal)

Členové: Adam Sebastian Helcelet (atletika), Sandra Kleinová (tenis), David Lafata (fotbal), Josef Řezníček (lední hokej), Tomáš Svoboda (triatlon), Lucie Tužová (sportovní aerobik a tajemnice)

12.12.18

Světová antidopingová agentura WADA otevřela již třetí kolo připomínkového řízení ke Světovému antidopingovému kodexu, které skončí 4. března 2019. Své podněty a návrhy změn k uvedenému materiálu mohou zasílat jak fyzické, tak i právnické osoby.

Nový Kodex a jeho standardy se budou schvalovat na konferenci WADA v listopadu 2019 v polských Katovicích.

12.12.18

Místopředseda Rady expertů a ombudsman ČOV JUDr. Alexander Károlyi převzal dne 10. prosince 2018 z rukou předsedy ČOV Ing. Jiřího Kejvala uvedenou cenu za přínos sportu a olympismu.

JUDr. Károlyi je funkcionářem ve sportu po více než 40 let a jeho činnost je nejvíce spojována s fotbalem, kde působil více než 30 let v disciplinární komisi a později i jako její předseda.

12.12.18

Dne 24. listopadu 2018 zemřela ve věku 78 let dlouholetá ředitelka antidopingové laboratoře v Praze a současně i bývalá členka Rady expertů ADV ČR MUDr. Růžena Šlechtová.

Čest její památce!

10.10.18

Nezávislí vyšetřovatelé vedeni Gunterem Youngem z WADA po více než dvouletém šetření potvrdili dlouho známou domněnku, že keňští běžci na střední a dlouhé vzdálenosti byli zapleteni s dopingem. To samé platilo o dalších východoafrických atletech z okolních států.

Situace se výrazně zlepšila s pomocí norských a britských expertů a komisařů, kteří začali přímo na místě konat. Zavedli pravidelné mimosoutěžní odběry těchto sportovců a otevřeli antidopingovou laboratoř s licencí WADA pro analýzy hlavně krevních vzorků v hlavním městě Keni – Nairobi. V neposlední řadě byla ustavena nezávislá národní antidopingová organizace ADAK, která v současnosti již přebírá některé pravomoce od Britů a Norů.

Dopingové praktiky v této oblasti nebyly sofistikované a koordinované žádným vládním systémem ani organizací.

Stránky

Česky