Novinky

06.06.19

Vážení,
dovolujeme si vás informovat o personální změně na pozici vedoucího Programového úseku ADV ČR.

Z pozice vedoucího odchází RNDr. Jan Chlumský, který se rozhodl pro skončení pracovního poměru ke dni 30. 6. 2019.

Pro komunikaci s ADV ČR užívejte oficiální e-mailovou adresu: info@antidoping.cz.

Děkujeme vám za spolupráci.
S přátelským pozdravem

RNDr. Miloš Vrabec
ředitel ADV ČR

06.06.19

Baňka jediným kandidátem

Polský ministr sportu a cestovního ruchu a dříve také reprezentant v atletice v běhu na 400m Witold Baňka byl navržen Světovu antidopingovou agenturou WADA na post prezidenta.

Volby proběhnou na 5. konferenci WADA v polských Katovicích od 5. do 7. listopadu letošního roku.

Současný prezident WADA sir Craig Reedie již nebude obhajovat svůj mandát.

Program konference WADA

Světová antidopingová agentura zveřejnila na svých webových stránkách program své 5. konference, která se uskuteční v polských Katovicích od 5. do 7. listopadu letošního roku.

Bude tentokrát volební a hlavním programem je schválení nového Světového antidopingového kodexu, který vejde v platnost od 1. ledna 2021. Součástí Kodexu budou nově i standardy pro oblast vzdělávání a charta sportovce.

WADA prodloužila

Světová antidopingová agentura prodloužila působení své centrály v Montrealu až do roku 2031!

Jak je známo, WADA vznikla v roce 1999 a má své hlavní sídlo v této frankofonní kanadské provincii již od roku 2002.

03.06.19

Další změny ve WADA

Světová antidopingová agentura WADA se rozhodla jmenovat na pozici ředitelky oddělení pro vzdělávání na centrále v Montrealu Britku Amandu Hudsonovou. Jedná se o bývalou šéfovou obdobného oddělení v Britské antidopingové agentuře UKAD, která pracovala na této pozici v Londýně od roku 2010.

Amanda Hudsonová dlouhodobě spolupracovala s WADA při přípravě různých seminářů a workshopů.

Je to další posílení pozice vzdělávání v boji proti dopingu.

Yang Yangová viceprezidentkou WADA?

Světová antidopingová agentura WADA doporučila nominaci na pozici své viceprezidentky dvojnásobnou olympijskou vítězku v rychlobruslařském short tracku Yang Yangovou z Číny, která byla vybrána jako zástupkyně sportovního hnutí.

Volby nového vedení proběhnou na konferenci WADA v listopadu letošního roku v polských Katovicích.

28.05.19

V květnovém čísle tohoto populárně naučného časopisu vyšel článek pod názvem: „Svaly z prášků, svaly v prášku?“, který se zabývá zneužíváním anabolických steroidů. 

Z tohoto periodika si dovolujeme citovat: „Doménou zneužívání anabolik není jen vrcholový sport. Umělé zvýšení výkonnosti, nárůst svalů ale i sebevědomí, bez ohledu na důsledky, láká mnohé dospívající chlapce, manažery, ba i ženy ve vedoucích pozicích.“

Článek připravili naši přední odborníci v této problematice prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. a prof. Dr. RNDr. Oldřich Lapčík.

ADV ČR poskytl text i plakát v elektronické podobě o zneužívání a vedlejších účincích anabolických steroidů, které jsou nejčastěji zjištěnou dopingovou látkou mezi sportovci.

04.04.19

Náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Karel Kovář jmenoval členy Národní platformy pro Mezinárodní úmluvu proti dopingu ve sportu.

Členy tohoto uskupení se mimo zástupců Ministerstva, Českého olympijského výboru a Ministerstva zahraničí stali i Tomáš Vávra (zástupce ředitele ADV ČR) a metodik pro vzdělávání Michal Polák.

Platforma se bude především zabývat plněním závazků České republiky plynoucí z této úmluvy UNESCO, která byla ratifikována naší vládou.

03.04.19

Z podnětu 17 jihoamerických státu se slaví již od roku 2013 vždy 10. dubna po celém světě svátek čistého sportu, který je nyní i pod záštitou Světové antidopingové agentury WADA.

ADV ČR se rozhodlo k této oslavě také připojit a uspořádá v tento den přednášku a následnou besedu o čistém sportu pro studenty sportovního gymnázia v Pardubicích.

Očekává se účast 150 studentů a přednášejícím bude metodik pro vzdělávání Mgr. Michal Polák. Více také na webových stránkách Play True Day.

25.03.19

Od 21. března do 23. března 2019 se v golfovém rezortu Dříteč u Kunětické hory uskutečnila uvedená akce, na které bylo akreditováno na 250 účastníků. Jedná se o největší akci tohoto druhu na našem území.

Na sympoziu nechyběli ani zástupci Antidopingového výboru ČR ve složení RNDr. Miloš Vrabec, RNDr. Jan Chlumský a Mgr. Michal Polák, kteří vystoupili ve svých příspěvcích s tématy jako je neplnění Světového antidopingového kodexu WADA a jeho standardů v Rusku a také informovali o navrhovaných změnách Kodexu od roku 2021. Oba referáty se setkaly s velkým zájmem všech účastníků.

Programovou náplň sympozia již tradičně kvalitně připravil MUDr. Jaroslav Větvička z Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace, který je současně i dlouholetým členem Rady expertů ADV ČR.

25.03.19

ADV ČR uspořádal ve spolupráci s Klubem sportovních novinářů již tradiční tiskovou konferenci dne 19. března 2019 v klubu MAT na Karlově náměstí v Praze 2.

Za Antidopingový výbor ČR se této akce zúčastnili RNDr. Miloš Vrabec, RNDr. Jan Chlumský a Mgr. Michal Polák. Klub sportovních novinářů zastupoval jeho předseda PhDr. Zdeněk Pavlis, který také tiskovou konferenci řídil.

Hlavním tématem byla informace ze sympozia Světové antidopingové agentury WADA v Lausanne a dále současná situace v boji proti dopingu v Rusku, navrhované změny Světového antidopingového kodexu WADA platného od 1. ledna 2021, hodnocení plánu činnosti ADV ČR rok 2018 a výhled na rok 2019 včetně odběrů sportovců, komentář k některým dopingovým případům za rok 2018 a další zajímavosti z této oblasti.

Tiskové konference se zúčastnilo celkem 16 novinářů ze všech předních redakcí, dále i oddělení zpravodajství České televize, Eurosportu a Českého rozhlasu, kteří prezentovali informace z tiskové konference ve svých médiích.

18.03.19

Za účasti více než 900 delegátů se uskutečnilo v Lausanne ve dnech 13. až 14. března 2019 již 15. sympozium Světové antidopingové agentury WADA.

Hlavním tématem byla příprava a návrhy změn Světového antidopingového kodexu WADA a jeho standardů, které budou ratifikovány při 5. konferenci WADA v listopadu letošního roku v polských Katovicích. V platnost vejde od 1. ledna 2021.

Velký prostor byl tentokrát věnován přípravě Charty sportovce, která bude poprvé v historii součástí Kodexu. V chartě budou přesně specifikována práva a povinnosti sportovců. Pod vedením předsedkyně komise sportovců Beckie Scottové a také místopředsedy komise Bena Stanforda rokovalo na toto téma více než 70 bývalých či současných aktivních sportovců.

Nové standardy budou také pro oblast osvěty a vzdělávání, kterému bude věnován větší prostor v Kodexu, aby bylo možné vyhodnocovat tuto oblast v jednotlivých národních antidopingových organizacích.

Jak prokázala poslední velká kauza s dopingem u rakouských (ale i jiných) klasických lyžařů, ukazuje se i na nutnost stále větší spolupráce s policií a orgány pro vyšetřování. Za tímto účelem byla také zavedena anonymní linka „Speak up“, na které může kdokoli sdělit případy dopingu ve svém okolí. S touto linkou pracuje také na svých webových stránkách i ADV ČR.

12.03.19

ADV ČR vydává výroční zprávu za období 2018–2019 (plnění plánu hlavních úkolů za rok 2018 a plán hlavních úkolů na rok 2019).

Stránky

Česky