Novinky

03.04.19

Z podnětu 17 jihoamerických státu se slaví již od roku 2013 vždy 10. dubna po celém světě svátek čistého sportu, který je nyní i pod záštitou Světové antidopingové agentury WADA.

ADV ČR se rozhodlo k této oslavě také připojit a uspořádá v tento den přednášku a následnou besedu o čistém sportu pro studenty sportovního gymnázia v Pardubicích.

Očekává se účast 150 studentů a přednášejícím bude metodik pro vzdělávání Mgr. Michal Polák. Více také na webových stránkách Play True Day.

25.03.19

Od 21. března do 23. března 2019 se v golfovém rezortu Dříteč u Kunětické hory uskutečnila uvedená akce, na které bylo akreditováno na 250 účastníků. Jedná se o největší akci tohoto druhu na našem území.

Na sympoziu nechyběli ani zástupci Antidopingového výboru ČR ve složení RNDr. Miloš Vrabec, RNDr. Jan Chlumský a Mgr. Michal Polák, kteří vystoupili ve svých příspěvcích s tématy jako je neplnění Světového antidopingového kodexu WADA a jeho standardů v Rusku a také informovali o navrhovaných změnách Kodexu od roku 2021. Oba referáty se setkaly s velkým zájmem všech účastníků.

Programovou náplň sympozia již tradičně kvalitně připravil MUDr. Jaroslav Větvička z Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace, který je současně i dlouholetým členem Rady expertů ADV ČR.

25.03.19

ADV ČR uspořádal ve spolupráci s Klubem sportovních novinářů již tradiční tiskovou konferenci dne 19. března 2019 v klubu MAT na Karlově náměstí v Praze 2.

Za Antidopingový výbor ČR se této akce zúčastnili RNDr. Miloš Vrabec, RNDr. Jan Chlumský a Mgr. Michal Polák. Klub sportovních novinářů zastupoval jeho předseda PhDr. Zdeněk Pavlis, který také tiskovou konferenci řídil.

Hlavním tématem byla informace ze sympozia Světové antidopingové agentury WADA v Lausanne a dále současná situace v boji proti dopingu v Rusku, navrhované změny Světového antidopingového kodexu WADA platného od 1. ledna 2021, hodnocení plánu činnosti ADV ČR rok 2018 a výhled na rok 2019 včetně odběrů sportovců, komentář k některým dopingovým případům za rok 2018 a další zajímavosti z této oblasti.

Tiskové konference se zúčastnilo celkem 16 novinářů ze všech předních redakcí, dále i oddělení zpravodajství České televize, Eurosportu a Českého rozhlasu, kteří prezentovali informace z tiskové konference ve svých médiích.

18.03.19

Za účasti více než 900 delegátů se uskutečnilo v Lausanne ve dnech 13. až 14. března 2019 již 15. sympozium Světové antidopingové agentury WADA.

Hlavním tématem byla příprava a návrhy změn Světového antidopingového kodexu WADA a jeho standardů, které budou ratifikovány při 5. konferenci WADA v listopadu letošního roku v polských Katovicích. V platnost vejde od 1. ledna 2021.

Velký prostor byl tentokrát věnován přípravě Charty sportovce, která bude poprvé v historii součástí Kodexu. V chartě budou přesně specifikována práva a povinnosti sportovců. Pod vedením předsedkyně komise sportovců Beckie Scottové a také místopředsedy komise Bena Stanforda rokovalo na toto téma více než 70 bývalých či současných aktivních sportovců.

Nové standardy budou také pro oblast osvěty a vzdělávání, kterému bude věnován větší prostor v Kodexu, aby bylo možné vyhodnocovat tuto oblast v jednotlivých národních antidopingových organizacích.

Jak prokázala poslední velká kauza s dopingem u rakouských (ale i jiných) klasických lyžařů, ukazuje se i na nutnost stále větší spolupráce s policií a orgány pro vyšetřování. Za tímto účelem byla také zavedena anonymní linka „Speak up“, na které může kdokoli sdělit případy dopingu ve svém okolí. S touto linkou pracuje také na svých webových stránkách i ADV ČR.

12.03.19

ADV ČR vydává výroční zprávu za období 2018–2019 (plnění plánu hlavních úkolů za rok 2018 a plán hlavních úkolů na rok 2019).

14.01.19

ADV ČR vystavil na svých webových stránkách nový seznam platný pro letošní rok, který si lze jako obvykle stáhnout do mobilu či počítače. V tištěné formě bude k dispozici do konce měsíce ledna. Již teď je možné si objednat výtisky na emailu: polak@antidoping.cz.

07.01.19

Světová antidopingová agentura WADA vyslala zpět svůj pětičlenný nezávislý tým vedený Antoniem Pascualem, aby převzal z bývalé laboratoře v Moskvě uskladněné dopingové vzorky sportovců k následné analýze. Tým by měl také získat přístup k databázi tohoto (v současné době uzavřeného) pracoviště. První pokus expertů WADA, který se měl uskutečnit podle usnesení jejího výkonného výboru do 31. prosince 2018, se nezdařil.

Zpřístupnění všech materiálů z této laboratoře je podmínkou k tomu, aby mohlo případně být Rusko prohlášeno za zemi, která pracuje plně v souladu se Světovým antidopingovým kodexem a jeho standardy, a tak se mohli v budoucnu jejich sportovci účastnit všech sportovních klání bez omezení, včetně olympijských her, dalších mistrovství a světových pohárů. Rusko by následně mělo také šanci požádat o pořadatelství významných sportovních akcí na svém území. V případě pozitivního verdiktu výkonného výboru WADA by potom zahájila v plném rozsahu tamní antidopingová organizace RUSADA svou činnost.

16.12.18

Od 1. prosince 2018 pracuje komise sportovců ADV ČR v tomto složení:

Předsedkyně: Ilona Burgrová (basketbal)

Členové: Adam Sebastian Helcelet (atletika), Sandra Kleinová (tenis), David Lafata (fotbal), Josef Řezníček (lední hokej), Tomáš Svoboda (triatlon), Lucie Tužová (sportovní aerobik a tajemnice)

16.12.18

Za odcházejícího Mgr. Davida Opatrného se novým členem stal od 13. prosince 2018 PaedDr. Ladislav Malý.

11.12.18

Místopředseda Rady expertů a ombudsman ČOV JUDr. Alexander Károlyi převzal dne 10. prosince 2018 z rukou předsedy ČOV Ing. Jiřího Kejvala uvedenou cenu za přínos sportu a olympismu.

JUDr. Károlyi je funkcionářem ve sportu po více než 40 let a jeho činnost je nejvíce spojována s fotbalem, kde působil více než 30 let v disciplinární komisi a později i jako její předseda.

Stránky

Česky