Novinky

11.12.18

Dne 24. listopadu 2018 zemřela ve věku 78 let dlouholetá ředitelka antidopingové laboratoře v Praze a současně i bývalá členka Rady expertů ADV ČR MUDr. Růžena Šlechtová.

Čest její památce!

11.12.18

Místopředseda Rady expertů a ombudsman ČOV JUDr. Alexander Károlyi převzal dne 10. prosince 2018 z rukou předsedy ČOV Ing. Jiřího Kejvala uvedenou cenu za přínos sportu a olympismu.

JUDr. Károlyi je funkcionářem ve sportu po více než 40 let a jeho činnost je nejvíce spojována s fotbalem, kde působil více než 30 let v disciplinární komisi a později i jako její předseda.

09.10.18

Nezávislí vyšetřovatelé vedeni Gunterem Youngem z WADA po více než dvouletém šetření potvrdili dlouho známou domněnku, že keňští běžci na střední a dlouhé vzdálenosti byli zapleteni s dopingem. To samé platilo o dalších východoafrických atletech z okolních států.

Situace se výrazně zlepšila s pomocí norských a britských expertů a komisařů, kteří začali přímo na místě konat. Zavedli pravidelné mimosoutěžní odběry těchto sportovců a otevřeli antidopingovou laboratoř s licencí WADA pro analýzy hlavně krevních vzorků v hlavním městě Keni – Nairobi. V neposlední řadě byla ustavena nezávislá národní antidopingová organizace ADAK, která v současnosti již přebírá některé pravomoce od Britů a Norů.

Dopingové praktiky v této oblasti nebyly sofistikované a koordinované žádným vládním systémem ani organizací.

09.10.18

Světová antidopingová agentura WADA zveřejnila na svých webových stránkách (www.wada-ama.orgvýroční zprávu za rok 2017 pod titulem „Looking Back and Moving Forward“ (Ohlížíme se zpět a kráčíme vpřed), kde se říká, že se podařilo dále posílit její pozice v boji za čistý sport. Dochází také k navýšení rozpočtu z 29,7 mil. amerických dolarů od roku 2018–2022 vždy o 8%.

WADA měla koncem roku 2017 celkem 98 zaměstnanců ve svém sídle v Montrealu a dále v regionálních kancelářích v Kapském Městě, Tokiu, Lausanne a také v Montevideu.

30.05.18

Člen rady expertů ADV ČR a vedoucí sportovní redakce deníku Právo a webu Sport.cz Karel Felt obdržel prestižní novinářskou Cenu Oty Pavla za celoživotní propagaci sportu a šíření olympijských hodnot v publicistice. Cenu převzal z rukou předsedy Českého olympijského výboru ing. Jiřího Kejvala. Blahopřejeme!

25.03.18

ADV ČR dokončil český překlad anglické verze vzdělávacího programu ALPHA od Světové antidopingové agentury WADA.

22.02.18

Předseda komise pro terapeutické výjimky ADV ČR MUDr. Tomáš Paul stál v jejím čele od samého začátku v roce 2004. Se svými kolegy, lékaři z různých medicínských oborů, efektivně zajišťoval tuto nezbytnou agendu.

MUDr. Tomáš Paul se zabýval v rámci této komise problematikou plicních obstrukcí a aplikací antiastmatických (jinak zakázaných) léků jednotlivými sportovci a lékaři v souladu s pravidly Světového antidopingového kodexu WADA.

MUDr. Tomáš Paul nadále zůstává členem této komise.

Antidopingový výbor ČR touto cestou děkuje MUDr. Tomáši Paulovi za dlouholetou činnost ve prospěch fair play ve sportu a přeje mu mnoho úspěchů v jeho další činnosti i osobním životě.

01.02.18

Ke dni 1.2.2018 byl jmenován nový předseda Komise pro terapeutické výjimky Antidopingového výboru ČR, MUDr. Ladislav Svoboda, PhD. Komise sešla v novém složení v minulých dnech a ve své činnosti se zaměří na další zjednodušení administrativy terapeutických výjimek s důrazem na vyšší standardy ochrany osobních údajů. Hlavním úkolem této komise je schvalování terapeutických výjimek pro nemocné sportovce s doloženou nenahraditelnou potřebou léčby zakázanými látkami podle Světového antidopingového kodexu.

17.01.18

Podle rozhodnutí Světové antidopingové agentury WADA se uskuteční již pátá konference o dopingu ve sportu od 5. do 7. listopadu 2019 v polských Katovicích.

Na programu jednání bude především schválení nového Světového antidopingového kodexu, který bude platit od 1. ledna 2021.

Již dnes mohou všechny fyzické i právnické osoby zasílat své připomínky, doplňky a návrhy ke Kodexu přímo do sídla WADAv Montrealu.

16.01.18

Zavěsili jsme na naše webové stránky tento seznam, který je platný od 1. ledna 2018. Naleznete jej v sekci Zakázané prostředky. Zároveň jsme jej dali do tisku a termín dodání očekáváme do 25. ledna. Již teď si tištěný seznam můžete objednat na emailu: polak@antidoping.cz.

Stránky

Česky