Kdo jsme

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) je nejvyšší orgán a výhradní odborné pracoviště s celostátní působností zabezpečující antidopingový program ČR. Tento odborný garant pro dopingovou problematiku vznikl v roce 1999 jako státní příspěvková organizace a jeho zřizovatelem je od 1. 1. 2020 Národní sportovní agentura.

Základním cílem ADV ČR je chránit identitu sportu jako svébytné lidské aktivity, napomáhat právu sportovců účastnit se sportu bez dopingu a tím propagovat zdraví, spravedlnost a rovnost možností pro všechny sportovce. Antidopingový výbor ČR se podílí na harmonizaci, koordinaci a součinnosti antidopingových programů na národní i mezinárodní úrovni s patřičným ohledem na kontrolu, prevenci a ochranu před dopingem. Pro tento účel ADV ČR postupuje v souladu se sportovně-technickými normami, národní legislativou a Světovým antidopingovým kodexem WADA.

Působení ADV ČR ve zkratce zahrnuje následující činnosti:

  • kontrolní (zabezpečení dopingových kontrol)
  • legistativní
  • informační a výchovnou.

V praxi to znamená, že ADV ČR:

  • navrhuje legislativní opatření na podporu boje proti dopingu, zejména omezující dostupnost farmakologických a výživných prostředků s obsahem dopingových látek
  • zastupuje Českou republiku v mezinárodních antidopingových institucích
  • vydává směrnice pro provádění dopingových kontrol se seznamy zakázaných skupin dopingových látek a metod podle WADA
  • provádí dopingové kontroly při sportovních soutěžích i mimo ně a zajišťuje analýzy odebraných vzorků v laboratořích dopingové kontroly
  • vydává výchovné programy a organizuje osvětové akce na podporu sportovního soutěžení bez dopingu

Zřizovací listina
Organizační struktura

Česky