Komise pro terapeutické výjimky

Odborná nezávislá komise ustanovená na základě Kodexu a Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky.

Komise posuzuje požadavky sportovce se zdokumentovaným onemocněním o povolení užití léku se zakázanou látkou nebo použití zakázané metody v souladu s Kodexem a rozhoduje o oprávněnosti terapeutické výjimky v souladu s Mezinárodním standardem pro terapeutické výjimky.

Předseda
MUDr. Ladislav Svoboda, Ph.D.
FN u sv. Anny v Brně

Tajemník
Bc. Tomáš Vávra
Antidopingový výbor ČR

Členové
Doc. MUDr. Marta Šnajderová
FN Motol

MUDr. Tomáš Paul
zdravotnický expert

MUDr. Karel Martínek
CASRI Praha

MUDr. Ljuba Osyková
BIOMEDVITAL s.r.o.

MUDr. Jana Kulichová
Nemocnice Na Bulovce
Členka zdravotního výboru tělesně postižených sportovců

Česky