Školení, kurzy  a semináře

Antidopingový výbor ČR pořádá školení, besedy a semináře určené pro rúzné cílové skupiny. Témata jsou nejenom vhodná pro sportovce, trenéry, sportovní doprovod a ostatní sportovní funkcionáře, ale i pro širokou sportovní veřejnost. Pro představu uvádíme rámcový přehled témat, která jsou součástí přednášek, besed a seminářů:

 • Informace o Světovém antidopingovém kodexu a jeho standardech
 • Výklad směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR
 • Řízení boje proti dopingu ve sportu doma i ve světě  
 • Zakázané látky a metody ve sportu
 • Genový doping
 • Průběh dopingové kontroly
 • Výživa sportovců, doplňky stravy a jejich nebezpečí
 • Vysvětlení základních pojmů z antidopingu
 • Sportovní arbitrážní soud („Court of Arbitration for Sport“ – CAS) v Lausanne
 • Udělování terapeutických výjimek
 • Systém ADAMS, biologický pas sportovce, krevní a steroidní moduly
 • Hlášení míst pobytu a biologický pas sportovce („Athletes Biological Passport“ – ABP)
 • Negativní zdravotní důsledky zneužívání zakázaných látek
 • Drogy ve společnosti
 • Historie dopingu
 • Velké dopingové případy aj.

Informační a vzdělávací programy nabízejí hlubší poznání problému dopingu nejen elitním sportovcům, trenérům, mladým sportovcům, sportovním manažerům, doprovodnému či zdravotnímu personálu, ale i studentům středních škol a univerzit, členům sportovních klubů a asociací. Pro každou tuto skupinu je speciálně vybrána probíraná látka i její hloubka.

Programy zahrnují jak specializované dvouhodinové lekce a přednášky, tak kompletní šestnáctihodinový kurz, který se skládá z výše uvedených témat.

 

Česky