Nahlášení dopingu ve sportu

Pomozte nám chránit čistotu a integritu sportu. Pokaždé, když na základě informace o dopingu uděláme krok dopředu, přiblížíme se k čistým a spravedlivým podmínkám pro všechny. Víme, že nahlášení citlivých informací je velkým rozhodnutím. Oceňujeme odvahu a přesvědčení, které máte, aby byl doping odhalen.

Rozhodli jste se, že nám důvěřujete a my to bereme velmi vážně. Tato webová stránka je bezpečným způsobem, abyste mohli nahlásit aktivitu, o které si myslíte, že jde proti antidopingovým pravidlům.

Ať už se rozhodnete jakýmkoliv způsobem nám poskytnout kontaktní informace, vše, co nám říkáte, je přísně důvěrné.

Můžete hlásit jakékoli údajné porušení antidopingového pravidla nebo jakýkoli čin nebo opomenutí, které by mohlo ohrozit boj proti dopingu. Kdokoliv může hlásit porušení dopingu. Pokud jste zjistili, byli svědky nebo víte nebo máte důvodné podezření, že k podvádění došlo, doporučujeme, abyste nám to oznámili.

Pokud máte informace o úplatkářství, korupci nebo jakémkoli jiném tvrzení, které nezahrnuje doping, oznamte své informace prostřednictvím příslušných orgánů činných v trestním řízení.

Nahlásit doping ve sportu

Soubory musí být menší než 2 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx.

Uveďte prosím kontaktní údaje, pokud vás máme kontaktovat:

Česky