Novinky

03.04.20

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR), v návaznosti na informaci Světové antidopingové agentury ohledně doporučení pro národní antidopingové organizace o postupu v době pandemie koronaviru, informuje o aktuální situaci v ČR.

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu v ČR a zavedená opatření Vlády ČR, kdy je „zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest“, provádí ADV ČR nezbytné úkony pro zajištění naplňování antidopingového programu v ČR, aby byla i v tomto období zajištěna ochrana čistého sportu v ČR.

V současné chvíli připravujeme, v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR, opatření k maximálnímu možnému zajištění antidopingového programu v tomto mimořádném období při současném respektování nařízení vlády a ochrany zdraví všech zúčastněných.

Testování
Sportovci i nadále podléhají testování za zvýšených hygienických a bezpečnostních opatření vedoucích k ochraně zdraví jich samých i dopingových komisařů.

Hlášení míst pobytu sportovců (Whereabouts)
I v období nouzového stavu nadále platí u sportovců zařazených do registru pro testování ADV ČR nebo příslušné mezinárodní sportovní federace, povinnost oznamovat svá místa pobytu. Dbejte, prosím, aby zejména v tomto období byly všechny uváděné informace, včetně kontaktních informací, aktuální.

Terapeutické výjimky
Nadále platí povinnost získání souhlasu s použitím předepsané zakázané látky nebo metody pro léčbu oprávněného zdravotního stavu. V období, kdy sportovec z důvodu trvajícího nouzového stavu nemůže obdržet potřebnou lékařskou dokumentaci pro svou žádost, neprodleně se obrátí na ADV ČR na adresu info@antidoping.cz.

Informování ADV ČR o zdravotních komplikacích
Informace o případné nákaze/karanténě/izolaci či jiných zdravotních komplikacích sportovce, které v období nouzového stavu nastanou, hlaste neprodleně ADV ČR na adresu info@antidoping.cz.

Vzdělávací aktivity v době mimořádných opatření
V období nouzového stavu byla zrušena prezenční školení a semináře, které ADV ČR provádí za účelem osvěty v oblasti antidopingu. V tomto období je však stále funkční Platforma pro e-learning Anti-Doping (ADeL), jejíž součást ALPHA – vzdělávání pro sportovce – je dostupná rovněž v českém jazyce. Více o jednotlivých platformách zde.

O dalším vývoji budeme průběžně informovat, v případě potřeby kontaktujte ADV ČR na adrese info@antidoping.cz nebo na kontaktních adresách uvedených zde.

02.04.20

Antidopingový výbor ČR společně se Světovou antidopingovou agenturou oznamuje, že po úspěšném spuštění aplikace Athlete Central bude 15. dubna 2020 vyřazena z provozu stará aplikace ADAMS Whereabouts pro hlášení míst pobytu.

Sportovci, kteří stále používají starou aplikaci, se již nebudou moci přihlásit a budou si muset stáhnout Athlete Central.

Vyzýváme všechny sportovce ke stažení aplikace Athlete Central co nejdříve. Aplikace je intuitivní, uživatelsky přívětivá a umožní sportovcům ohlašovat změny míst pobytu daleko rychleji a pohodlněji.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na adrese info@antidoping.cz.

26.03.20

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) podporuje rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru a organizačního výboru Tokio 2020 o odložení OH v Tokiu 2020.

Tajemník ADV ČR Tomáš Vávra k tomu dodává: „Zdraví a bezpečnost sportovců zůstává pro ADV ČR prioritou číslo jedna a je jasné, že v této náročné situaci bylo přijato správné rozhodnutí. Je zřejmé, že v současné době existuje mnoho otázek souvisejících s testováním sportovců. Instruujeme dopingové komisaře, aby dodržovali pokyny Ministerstva zdravotnictví a zajistili maximální ochranu svou i sportovců.“

Jak již bylo dříve deklarováno, ADV ČR úzce spolupracuje se Světovou antidopingovou agenturou, ostatními národními antidopingovými agenturami, sportovci a dalšími zúčastněnými stranami, aby zajistil, že během této doby bude stále udržována integrita antidopingového programu a aby se celý systém vrátil co nejdříve do doby před vyhlášením pandemického stavu. ADV ČR se nadále velmi těší na spolupráci s Českým olympijským výborem, s Národní sportovní agenturou, s OLYMP Centrem sportu Ministerstva vnitra a dalšími, při plánování aktivit souvisejících s odloženými olympijskými hrami.

25.03.20

Na základě rozhodnutí vedení OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra je povolen vstup do areálů ve správě OLYMP CS MV pouze zaměstnancům resortu MV a zaměstnancům Antidopingového výboru ČR. Z důvodu pokynů Ministerstva zdravotnictví je vstup do areálu umožněn pouze v příslušném zdravotnickém vybavení.

Toto omezení platí až do odvolání.

02.03.20

S ohledem na nejnovější zprávy ohledně rozšíření koronaviru oznamuje Světová antidopingová agentura (WADA) zrušení každoročního sympozia a souvisejícího sportovního zasedání, které se mělo konat ve SwissTech Convention Center v Lausanne ve Švýcarsku ve dnech 17. až 19. března 2020.

WADA přijala toto rozhodnutí na základě oznámení švýcarského Federálního úřadu pro veřejné zdraví (FOPH), které do 15. března 2020 zakazuje rozsáhlá shromáždění více než 1 000 lidí ve Švýcarsku.

Prezident WADA Witold Banka uvedl: „WADA je zklamána oznámením zrušení svého každoročního sympozia, které se stalo stěžejní akcí pro antidopingovou veřejnost. Bylo to obtížné rozhodnutí, protože událost přitahuje každoročně téměř 1 000 účastníků z celého světa; bylo však nutné zajistit zdraví a bezpečnost zaměstnanců agentury a účastníků. Agentura se zavazuje, že agendu programu sympozia bude během nadcházejících týdnů a měsíců dodávat alternativními prostředky. “

Antidopingový výbor ČR, který měl být na sympozium zastoupen ředitelem ADV ČR a všemi odbornými vedoucími, oceňuje, že WADA zprávu zveřejnila v předstihu a že připravuje publikování odborných materiálů formou webinářů a dalšími dostupnými kanály. Zároveň očekává, že díky Programu podpory implementace Kodexu 2021 budou postupně vydávány relevantní informace.  

10.02.20

Antidopingový výbor České republiky vydává lednový informační newsletter.

24.01.20

Světová antidopingová agentura WADA spustila nejnovější aplikaci pro sportovce, kteří jsou povinni hlásit místa pobytu – Athlete Central.

Sportovci, kteří jsou součástí některého z registrů pro testování tak mohou snadno, jednoduše a bezpečně zadávat svá místa pobytu přímo v mobilním telefonu. Aplikace je moderní, intuitivní a zároveň skýtá nejefektivnější způsob zadávání míst pobytu. 

Antidopingový výbor ČR vřele doporučuje všem sportovcům, kteří jsou evidování v některém z registrů pro testování, používání aplikace Athlete Central. 

Aplikace je založená na databázi ADAMS.

Více informací naleznete na:

https://www.wada-ama.org/en/resources/adams/athlete-central-toolkit
https://www.youtube.com/watch?v=BkXi6J4FtIM&feature=youtu.be

 

09.01.20

Ve středu 8. 1. 2020 přivítal vedení Národní sportovní agentury ve složení Milan Hnilička, Michal Janeba a Ivo Lukš, v sídle ADV ČR, jeho dosavadní ředitel Miloš Vrabec. Setkání se zúčastnil také ombudsman ČOV a místopředseda Rady expertů ADV ČR Alexander Károlyi. Společně se všemi pracovníky ADV ČR diskutovali o vzájemné spolupráci a aktuálních tématech v oblasti antidopingových pravidel, v návaznosti na přijetí nového Světového antidopingového Kodexu. 

Při této příležitosti předseda NSA Milan Hnilička uvedl do funkce Martina Lukavského, který je od 15. 1. 2020 jmenován novým ředitelem ADV ČR a rovněž poděkoval Miloši Vrabcovi za dosavadní spolupráci a dlouholetý přínos v zajišťování klíčových antidopingových úkolů. V novodobé historii ADV ČR navštívili představitelé státu sídlo ADV ČR vůbec poprvé.

01.01.20

Jak jsme avizovali v předešlých měsících, dneškem vstoupil v platnost Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2020. Tento seznam je platný po celý kalendářní rok. Pro bližší informace navštivte stránku nebo nás kontaktujte.

08.12.19

Na konferenci v Katovicích byl mimo jiné definitivně schválen nový Světový antidopingový kodex i s jeho součástmi. Tento Kodex bude platný od roku 2021 po celém sportovním světě a společně s jeho standardy a Seznamem zakázaných látek a metod patří k páteřním dokumentům v oblasti boje proti dopingu. 

Dokumenty jsou dostupné na stránce zde v anglickém nebo francouzském jazyce. V českém jazyce budou k  dispozici v dostatečné době před jejich platností.

Pro rok 2020 jsou stále v platnosti současné dokumenty dostupné na stránce zde

Stránky

Česky