Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu je prováděcím předpisem ke Světovému antidopingového kodexu, který je základním a univerzálním dokumentem, z něhož vychází světový antidopingový program.
Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice je samozřejmě přizpůsobena sportovnímu prostředí v České republice, neboť je platná pro svazy v České republice a jejich členy. Antidopingová pravidla popsaná ve Směrnici jsou součástí sportovních pravidel a sportovci je musí doržovat, pokud jsou členy příslušného sportovního svazu, nebo se jako sportovci účastní akcí svazu.
Směrnice mimo jiné obsahuje:

  • definici dopingu,
  • způsob prokazování porušení antidopingových pravidel,
  • postupy a principy testování sportovců,
  • analýzu vzorků,
  • nakládání s výsledky,
  • postihy pro sportovce při pozitivním dopingovém testu.

Novelizovanou Směrnici pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR vydal – po schválení WADA – ADV ČR v prosinci 2014 s účinností od 1. ledna 2015. Zároveň se tímto ruší i původní Směrnice, která platila v období 2009–2014.

Česky