Aktuální informace k zajištění antidopingového programu v ČR v období nouzového stavu platného ke dni 25. 3. 2020

 

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR), v návaznosti na informaci Světové antidopingové agentury ohledně doporučení pro národní antidopingové organizace o postupu v době pandemie koronaviru, informuje o aktuální situaci v ČR.

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu v ČR a zavedená opatření Vlády ČR, kdy je „zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest“, provádí ADV ČR nezbytné úkony pro zajištění naplňování antidopingového programu v ČR, aby byla i v tomto období zajištěna ochrana čistého sportu v ČR.

V současné chvíli připravujeme, v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR, opatření k maximálnímu možnému zajištění antidopingového programu v tomto mimořádném období při současném respektování nařízení vlády a ochrany zdraví všech zúčastněných.
Detailní informace »

 

 

WADA SYMPOSIUM 2020 BYLO ZRUŠENO

 

Symposium Světové antidopingové agentury bylo s ohledem na šíření koronaviru zrušeno. Konference se měla konat od 16. do 19. března ve Švýcarském Lausanne
WADA přijala toto rozhodnutí na základě oznámení švýcarského Federálního úřadu pro veřejné zdraví (FOPH), které do 15. března 2020 zakazuje rozsáhlá shromáždění více než 1 000 lidí ve Švýcarsku.
Program symposia bude Světová antidopingová agentura dodávat v následujících týdnech formou alternativních metod. 

 

 

 

Stanovisko ADV ČR k odložení OH Tokyo 2020

Antidopingový výbor ČR (ADV ČR) podporuje rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru a organizačního výboru Tokio 2020 o odložení OH v Tokiu 2020.

Tajemník ADV ČR Tomáš Vávra k tomu dodává: „Zdraví a bezpečnost sportovců zůstává pro ADV ČR prioritou číslo jedna a je jasné, že v této náročné situaci bylo přijato správné rozhodnutí. Je zřejmé, že v současné době existuje mnoho otázek souvisejících s testováním sportovců. Instruujeme dopingové komisaře, aby dodržovali pokyny Ministerstva zdravotnictví a zajistili maximální ochranu svou i sportovců.“

Jak již bylo dříve deklarováno, ADV ČR úzce spolupracuje se Světovou antidopingovou agenturou, ostatními národními antidopingovými agenturami, sportovci a dalšími zúčastněnými stranami, aby zajistil, že během této doby bude stále udržována integrita antidopingového programu a aby se celý systém vrátil co nejdříve do doby před vyhlášením pandemického stavu. ADV ČR se nadále velmi těší na spolupráci s Českým olympijským výborem, s Národní sportovní agenturou, s OLYMP Centrem sportu Ministerstva vnitra a dalšími, při plánování aktivit souvisejících s odloženými olympijskými hrami.

Detailní informace »

 

 

 

Veřejné řízení sporu RUSADA


Světová antidopingová agentura oficiálně požádala Rozhodčí soud pro sport (CAS), aby se jednání vedoucí k vyřešení sporu ohledně nedodření předpisů Ruské antidopingové agentury (RUSADA) konala veřejně.
Detailní informace »

 

 

 

Výzkumná katedra pro antidoping ve sportu


Světová antidopingová agentura a univerzita v Kanadském Sherbrook oficiálně zahájila fungování první výzkumné katedry pro antidoping ve sportu. 
Cílem předsednictva a souvisejícího postgraduálního programu v oblasti humanitních věd, které byly vyvinuty ve spolupráci obou organizací, ale které budou nezávisle vedeny univerzitou, je zaměřeno na rozvoj globálně uznávaných odborných znalostí v oblasti antidopingu.
Detailní informace »

 

 

Facebook

Link

Website

 

 

Copyright © 2020 Antidopingový výbor ČR, All rights reserved
info@antidoping.cz