Tento dokument ve formátu PDF ke stažení

Jednací řád rozhodčí komise ČOV 2014

Rozhodčí komise ČOV je nejvyšším odvolacím orgánem pro případy porušení antidopingových pravidel v ČR.

Jednací řád rozhodčí komise ČOV byl přijat komisí dne 18. března 2014 a ve stejný den vstoupil v účinnost.


Počet přístupů: 3030