Udělení terapeutické výjimky

Udělení terapeutické výjimky je prostředkem, kterým může sportovec získat souhlas s použitím předepsané zakázané látky nebo metody pro léčbu oprávněného zdravotního stavu.

Sportovci by měli informovat všechny zdravotnické pracovníky o své povinnosti dodržovat antidopingová pravidla svého sportu a že jakákoli přijatá lékařská péče nesmí tato pravidla porušovat.

Při předepisování látky nebo metody by sportovci měli zjistit, zda není předepsaným lékem léčba zakázána. Při účasti na mezinárodní akci v dané zemi doporučujeme látku nebo metodu zkontrolovat v globálním systému Global DRO. Není-li lék zakázán, mohou sportovci začít používat předepsané léky nebo léčbu. Pokud je léčba zakázána, měli byste se poradit s lékařem, který předepisuje léčbu, abyste zjistili, zda existují alternativní léky, které nejsou zakázány. Pokud je léčba zakázána a neexistují žádné povolené alternativy, musíte nyní zažádat o udělení terapeutické výjimky.

Nezbytnou přílohou k žádosti o terapeutickou výjimku je lékařská dokumentace, která dostatečně zdůvodní oprávněnost žádosti spolu s anglickým nebo francouzským překladem pro WADA. Bez těchto podkladů se Komise pro terapeutické výjimky nebude žádostí zabývat.

V bodech:

O udělení terapeutické výjimky rozhodne Komise pro terapeutické výjimky. Žádosti zasílejte k rukám předsedy či tajemníka komise.

Česky