Kodex 2021 a jeho standardy budou účinné k 1. 1. 2021

V roce 2019 na konferenci v Katovicích byl mimo jiné definitivně schválen nový Světový antidopingový Kodex i s jeho součástmi. Tento Kodex bude účinný od roku 2021 a bude aplikovatelný po celém světě. Společně s jeho standardy, Směrnicí pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice a Seznamem zakázaných látek a metod patří k páteřním dokumentům v oblasti boje proti dopingu.

Světový antidopingový kodex byl poprvé přijat v roce 2003 na konferenci WADA v Kodani. Novelizovaný „Kodex“ byl schválen na konferenci WADA v Madridu v roce 2007 s účinností od 1. ledna 2009. Další novelizace byla provedena na konferenci WADA v listopadu 2013 v Jižní Africe a nabyla účinnosti 1. ledna 2015.

Dalším dokumentem, který byl schválen je tzv. Charta práv sportovce, která reaguje na snahu o větší zapojení sportovců do antidopingového boje a reflektuje jejich práva. Tato Charta je v mnoha ohledech průlomová. Charta práv sportovce je již nyní ke stažení v anglickém i českém jazyce na stránce Světový antidopingový kodex.

Antidopingový výbor ČR pracuje na překladu Kodexu, který bude k dispozici v dostatečném čase před jeho účinností. Zároveň s tím bude vydána novelizovaná verze Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v České republice.

Níže uvádíme Kodex a standardy v anglické verzi.

Code 2021
International Standard for Code Compliance by Signatories 2021
International Standard for Education​ 2021
International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information 2021 - In consultation
International Standard for Results Management 2021​
International Standard for Therapeutic Use Exemptions 2021
International Standard for Testing and Investigations 2021

 

 

Česky