Boj proti korupci

Resortní interní protikorupční program MŠMT 2018–2020

Antidopingový vývor ČR využívá část II. resortního interního protikorupčního programu (RIPP).


Poradci a poradní experti

Smluvní poradenské, konzultantské a auditorské společnosti

V roce 2017 z rozpočtových prostředků organizace vyplaceno celkem 0,- Kč.

Smluvní advokátní kanceláře

V roce 2017 z rozpočtových prostředků organizace vyplaceno celkem 318.000,- Kč.

Rada expertů ADV ČR

Členství v Radě expertů ADV ČR je čestné a členové Rady nejsou za svoji činnost honorováni.


Počet přístupů: 286