Registry sportovců pro testování

Mezinárodní registry

Mezinárodní sportovní federace zařazují dle svých kritérií sportovce do příslušných mezinárodních registrů. Kromě již zaběhlého RTP (Registered Testing Pool), kde jsou evidováni špičkoví sportovci příslušného sportu, některé federace zakládají i tzv. TP (Testing Pool). V TP, tedy u registru nižší úrovně, jsou mj. na sportovce kladeny mírnější požadavky na vyplňování míst pobytu. Tyto registry jsou zavedeny z důvodu zajištění kvalitní organizace mimosoutěžního testování sportovců po dobu celého roku.

Některé mezinárodní federace své seznamy vydávají na roční či delší období, některé na čtvrtletní. Někde je roční období od ledna do prosince, jinde od dubna do března (zimní sporty). Některé své registry ani nezveřejňují. Proto není tak jednoduché dohledat přesný a aktuální stav obsahu jednotlivých registrů. 

Někteří sportovci mezinárodní úrovně mohou být zařazeni příslušnou mezinárodní sportovní federací do mezinárodních registrů během roku. Podobně z něj mohou být i vyřazeni. O této skutečnosti jsou sportovci informováni prostřednictvím své mezinárodní federace nebo národního sportovního svazu.  U některých sportovců tak může dojít v některém období k souběhu působení ve dvou registrech. Je třeba počítat vždy s vyššími nároky příslušného registru.

Ve spolupráci s Českým olympijským výborem se zařazují do RTP nebo TP i sportovci, kteří jsou v širší nominaci na Olympijské hry. Zpravidla se jedná o cca tří měsíční období před příslušnými hrami a během samotných her. Sportovci musí pro tyto účely užívat systém ADAMS.

Podobné podmínky vydávají rovněž pořadatelé i dalších významných sportovních událostí (Světové hry, některá Mistrovství světa či Mistrovství Evropy) nebo mezinárodní sportovní federace (vzpírání, silový trojboj,…) a jejich kritéria je v tomto směru třeba respektovat.

Národní registry

Národní registry pro testování sestavil Antidopingový výbor ČR. Důvodem inovace registrů je nový postoj Světové antidopingové agentury WADA k národním registrům pro testování. Řada organizaci využívá možností dvou úrovní registrů, do kterých zařazují sportovce národní úrovně. ADV ČR rovněž využil jistou možnost tvorby dvou úrovní registrů a zřídil: Národní registr pro testování (NRT) a Registr pro testování (RT).

ADV ČR stanovil v souladu s předpisy WADA kritéria pro zařazení sportovců do jednotlivých registrů. Platnost těchto registrů je stanovena zpravidla na kalendářní rok.

Národní registr pro testování (NRT)

V tomto registru jsou zařazeni významní sportovci z vybraných sportů. Tento seznam sestavuje ADV ČR na základě kritérií pro účast v Registru pro testování (RT) ADV ČR a dále expertního posouzení z hlediska nároku ADV ČR a WADA.

Sportovci, zařazení v NRT musí udávat svá místa pobytu po dobu 7 dní v týdnu v souladu s Mezinárodním standardem pro testování a vyšetřování. Nutností je uvádět v každém vyplněném dni hodinový interval, kdy sportovec zaručuje svoji přítomnost na udaném místě.

Vyplňování míst pobytu je nutno v systému ADAMS. Tento registr spadá pod zvýšený dohled ze strany WADA.

Národní registr pro testování aktuální k červnu 2020 ke stažení zde.

Registr pro testování (RT)

V tomto registru jsou zařazeni sportovci podle následujících kritérií:

 1. Do tohoto registru jsou ADV ČR zařazeni z vybraných sportů sportovci, kteří jsou členy resortních sportovních center a mají zde pracovní úvazek 50% a vyšší. Jedná se o následující sportovní odvětví: atletika, box, cyklistika, plavání, vzpírání.
 2. Do tohoto registru jsou ADV ČR zařazeni z vybraných sportů sportovci, kteří jsou členy resortních sportovních center a mají zde pracovní úvazek 100%. Jedná se o následující sportovní odvětví: biatlon, boby, judo, kanoistika, krasobruslení, lyžování, rychlobruslení, sportovní gymnastika, stolní tenis, tenis, triatlon, veslování, zápas.
 3. Do tohoto registru jsou ADV ČR zařazeni ve spolupráci s příslušnými sportovními svazy někteří sportovci, kteří jsou reprezentanty ve svých disciplínách. Jedná se o následující sportovní odvětví: kulturistika, silový trojboj.
 4. Do tohoto registru může ADV ČR zařadit vybrané sportovce vyšší či mezinárodní úrovně, kteří nejsou uvedeni v bodě 1 a 2.
 5. ADV ČR může zařadit do registru sportovce, kteří porušili antidopingová pravidla a jsou v trestu.
 6. ADV ČR může zařadit do registru vybrané sportovce, kteří v minulosti porušili antidopingová pravidla.
 7. ADV ČR zařadí do registru sportovce, kteří v době ukončení závodní činnosti byli v registru a hodlají obnovit svoji závodní činnost.
 8. ADV ČR může zařadit do registru sportovce, kteří jsou kandidáty širší nominace na Olympijské hry, a to v určeném období před jejím konáním.

Sportovci v RT musí udávat svá místa pobytu po dobu 5 dnů v  týdnu v souladu s Mezinárodním standardem pro testování a vyšetřování (jedná se o dny všední, tedy s výjimkou sobot a nedělí).

 Nutností je uvádět v každém vyplněném dni hodinový interval, kdy sportovec zaručuje svoji přítomnost na udaném místě.

Vyplňování míst pobytu je vyžadováno v systému ADAMS s možným využitím mobilní aplikace Athlete Central. Ve výjimečných případech lze využít i formulář ADV ČR (Excel).

Registr pro testování akuální k červnu 2020 ke stažení zde.

Doporučení ADV ČR:

Systém ADAMS (a také Athlete Central) má několik výhod:

 • pracuje i v české verzi
 • můžete aktualizovat kdykoliv
 • existuje vždy jediný platný dokument (nemíchají se různé formuláře, které jsou vyplňovány v různých časových obdobích)
 • máte přehled o vašich dopingových kontrolách
 • nemáte problém s případným vstupem do mezinárodního registru (kde je ADAMS vyžadován)
 • nemáte problém před OH s „urychleným“ zavedením ADAMSu

Vyplňujte si místa pobytu sami. Pokud vám místa vyplňuje jiná osoba, nemusí mít vždy přesné informace o vašich činnostech a záměrech. Případné změny se lépe řeší přímo a ne prostřednictvím další osoby.

Zjišťujte si včas přesná místa vašich pobytů – hotely, ubytovny, privátní ubytovny atd..

Aktualizujte případné změny ubytování („hotel od pořadatelů“ se může narychlo až na místě změnit a ubytují vás jinde, než předem slíbili).

Dle Mezinárodního standardu pro testování a vyšetřování uvádějte do ADAMSu i tréninky a závody. Bude tak zřetelné, které dny máte soutěžní, kdy kam cestujete a kdy pravidelně trénujete. Vyhnete se tak možným stresujícím chvílím, kdy spěcháte na závod, na letiště apod.
 

Česky