Seznam zakázaných látek a metod dopingu

Od roku 2004 je Světová antidopingová agentura (WADA) zodpovědná za přípravu a zveřejňování seznamu látek a metod, které jsou ve sportu zakázány, známý jako Seznam zakázaných látek a metod dopingu (The Prohibited List).

Seznam zakázaných látek a metod 2019
The Prohibited List 2019
The Prohibited List 2020

Jedná se o jeden mezinárodních standardů, který identifikuje látky a metody zakázané stále (při soutěži i mimosoutěžně), pouze při soutěži a látky zakázané při určitých sportech. Látky a metody uvedené v seznamu jsou klasifikovány podle různých kategorií (jako jsou steroidy, stimulanty nebo genový doping).

Sportovec může mít povoleno používat ze zdravotních důvodů zakázanou látku nebo metodu, pokud obdrží terapeutickou výjimku.

Seznam je každoročně aktualizován po rozsáhlém schvalovacím procesu. Dodatečné látky nebo metody mohou být přidány do seznamu kdykoli v průběhu roku, ale nejdříve až po uplynutí tříměsíční lhůty.

Další informace o seznamu změn naleznete v Seznamu zakázaných látek a metod dopingu – seznam hlavních změn oproti roku 2018 nebo na stránkách Světové antidopingové agentury What is prohibited.

 

Česky