Světová konference o boji proti dopingu v Katovicích

Světová antidopingová agentura WADA byla založena v listopadu 1999 ve švýcarském Lausanne. Stalo se tak na popud Mezinárodního olympijského výboru a zástupců mezinárodních sportovních federací.

Předchozí konference WADA se uskutečnila v listopadu 2013 v jihoafrickém Johannesburgu. Z nejdůležitějších rozhodnutí můžeme jmenovat např. tzv. Johannesburskou deklaraci o boji proti dopingu ve sportu, schválení novelizovaného Světového antidopingového kodexu a jeho čtyř standardů s platností od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2020. Novým presidentem WADA byl tehdy zvolen Brit sir Craig Reedie. Na základě požadavku komisí sportovců byly zpřísněny sankce za zneužití dopingu a to ze dvou na čtyři roky. Prodloužila se též doba uskladnění odebraných vzorků sportovců z osmi na deset let. Byla také posílena pozice WADA v boji proti dopingu a to i tím, že jí je pravidelně navyšován rozpočet na činnost centrály v Montrealu, ale i dalších regionálních kanceláří.

V pořadí již 5. Světová konference WADA o boji proti dopingu ve sportu se koná od 5. do 7. listopadu letošního roku v polských Katovicích. Na pozici prezidenta WADA je zatím jediným kandidátem Witold Baňka, který v současné době působí v Polské vládě na pozici ministra sportu a cestovního ruchu. Současný prezident WADA sir Craig Reedie se již nebude ucházet o tento post. Netrpělivě se také očekává schválení nového Světového antidopingového kodexu WADA s platností od 1. ledna 2021, který bude poprvé v historii boje proti dopingu ve sportu obsahovat chartu sportovce, a také standard pro vzdělávání, jako jeden z hlavních nástrojů očisty sportu. Předpokládá se také zpřísnění dohledu nad ochranou osobních údajů, aby nedocházelo k jejich únikům.

Projednávané antidopingové normy:

  • Světový antidopingový kodex,
  • Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2020,
  • Mezinárodní standard pro testování a vyšetřování,
  • Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky,
  • Mezinárodní standard pro dodržování Kodexu signatáři,
  • Mezinárodní standard na ochranu soukromí a osobních dat,
  • Mezinárodní standard pro vzdělávání,
  • Mezinárodní standard pro laboratoře,
  • Mezinárodní standart pro nakládání s výsledky,
  • Charta práv sportovce
Nedefinováno