Mezinárodní konference Paříž

03.12.2012

V pondělí 12. listopadu 2012 se uskutečnila Mezinárodní konference, jejíž hlavním tématem bylo jednání o přínosu výrobců léčiv k boji proti dopingu ve sportu.
Akce se uskutečnila pod záštitou francouzské ministryně sportu Valérie Fourneyronové, zástupce výkonného ředitele UNESCO pana Getachewa Engidy a také zástupkyně generálního sekretáře Rady Evropy paní Gabrielly Battaini-Dragoniové.
Dále byl přítomen Timothy Armstrong z WHO (World Health Organization).
Kongresu se dále aktivně účastnilo vedení farmaceutických firem, Mezinárodní federace farmaceutických výrobců (IFPMA), Biotechnologických firem (BIO). Nechyběli ani zástupci Národních antidopingových výborů (NADO, včetně České republiky). Na zahájení se prezentovali i prezident Světové antidopingové agentury WADA John Fahey a nejvyšší představitel Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge.
Úvod a samotný průběh konference snímalo deset televizních štábů a byli zde i další zástupci medií.
Tento stručný výčet jmen a organizací jasně dokumentuje, o jak významnou akci se jednalo a jak je velice žádoucí zapojení farmaceutických firem do tohoto boje.
Přítomno bylo na 250 účastníků, kteří živě diskutovali na toto téma a vyměňovali si své zkušenosti z různých oblastí boje proti dopingu ve sportu.
Konference se nesla pod heslem „Dvě hřiště – jeden cíl“ (dvě hřiště, tj. za prvé – farmaceutický průmysl a za druhé WADA a Národní antidopingové výbory)
myšlenkou zapojit do boje i farmaceutické koncerny přišel před mnoha lety vědecký ředitel WADA dr. Olivier Rabin, který v minulosti několikrát navštívil i Prahu.
Výrobci léků stále vyvíjí a inovují své produkty ve výzkumných ústavech a zároveň mnohé z nich mohou být zneužity sportovci k dopingu. Včasná informovanost WADA o těchto novinkách by měla přispět k ještě účinnějším způsobům boje proti dopingu, hlavně v oblasti objevení včasných analýz nových dopingových látek. WADA na začátku letošního roku podepsala několik smluv s největšími světovými výrobci, ale je si vědoma nutnosti spolupracovat se všemi firmami v této oblasti a to i s těmi nejmenšími, které vyrábějí třeba jenom jeden lék zneužitelný k dopingu.
myšlenek, které odezněly na konferenci, uvedeme nyní alespoň některé:

 • Doping je již sociální problém celé společnosti, protože mj. na sebe váže zvyšující se kriminalitu.
 • K šíření dopingu pomáhá i internet.
 • Nutnost zapojení vlád jednotlivých zemí do tohoto boje.
 • Veliké nebezpečí skýtá výroba léků a potravinových doplňků v nestandardních podmínkách – po domácku („kitchen laboratories“)
 • Zamezit únikům informací o nových preparátech z výzkumných laboratoří
 • Sportovci se často stávají nástrojem ke korupci
 • Zisky z prodeje různých dopingových látek jsou obrovské, údajně za 100 amerických dolarů je zisk až desetinásobný
 • Substance pro výrobu dopingu se získávají velice snadno prostřednictvím internetu
 • Doping se změnil, podvádějí nejenom sportovci. Jako příklad byl dokonce uveden případ jednoho kanadského policisty, který zemřel na předávkování dopingem, když se připravoval na testy fyzické připravenosti u policie…
 • Doping existuje v celé společnosti dokonce i mezi rekreačními sportovci
 • dopingu se zneužívají léky pro dospělé jedince a dokonce i veterinární léčiva
 • WADA může poskytnout a již i poskytuje určité „know how“ výrobcům
 • Na druhé straně pomáhají velké farmaceutické společnosti i výzkumům potencionálních dopingových látek v akreditovaných laboratořích WADA a dokonce se i finančně podílely na výstavbě nové antidopingové laboratoře v Londýně.
 • Před olympiádou 2012 bylo na 72 tisíc mimosoutěžních odběrů u drtivé většiny pozdějších účastníků her a bylo odhaleno 107 hříšníků, kterým bylo tak znemožněno odjet do Londýna
 • Rozpočet WADA činí na jeden kalendářní rok téměř 30 miliónů amerických dolarů
 • Někteří sportovci stále hledají nové formy a prostředky jak dopovat
 • 173 zemí a na 700 sportovních organizací již ratifikovalo konvenci o boji proti dopingu ve sportu
 • V současné době se jeví WADA největší problém ve výrobě potravinových doplňků, jejichž složení se v mnoha případech nedá ani kontrolovat a často neodpovídá přebalům těchto výrobků
 • Nutnost přesvědčit především mladé sportovce, že lze vítězit i bez dopingu
 • Prevence dopingu je účinnější než jeho „léčba“
 • WADA připravuje tzv. „safety net“, tj. celosvětový seznam léků, které obsahují zakázané látky a lze je tak zneužít k dopingu
 • WADA má údajně novou metodu, kterou lze lépe odhalit maskovací látky v těle sportovců
 • V minulosti užívali někteří sportovci zakázané látky také i proto, že byly v jejich době tehdejšími metodami nezjistitelné
 • Armstrong dopoval tak dlouho i proto, že byl přesvědčen o tom, že nebude nikdy odhalen
 • Dopování je přímo v rozporu se smyslem sportování v duchu fair play
 • Zneužívání dopingu ve sportu je vícestupňový problém a měli bychom se především zaměřit na mládež, rekreační a vrcholový sport
 • Nebezpečí genového dopingu mezi sportovci – zatím o jeho zneužívání víme velice málo

Počet přístupů: 1790