Odpověď Antidopingového výboru ČR
na otevřený dopis Remigia Machury staršího

05.02.2014

Bohužel, otevřený dopis pana Remigia Machury staršího svědčí o zásadní neznalosti současného znění antidopingových norem. Terapeutickou výjimku Šárce Strachové udělila Mezinárodní lyžařská federace FIS, která ji u sportovců tzv. mezinárodní úrovně jako jediná udělit může. Tedy ani Antidopingový výbor ČR (ADV ČR), ani Český olympijský výbor. Světová antidopingová agentura WADA má navíc možnost případně neoprávněně udělenou výjimku zrušit. Pan Machura viní teď z podvodu sportovce, který doopravdy prodělal závažnou nemoc a lékařský zákrok. Na udělení terapeutické výjimky je v dokumentech WADA pro všechny komise pro terapeutické výjimky jasný návod, který stanovuje kriteria, za jakých lze tuto výjimku sportovci udělit. Současný nález tato kriteria dostatečně splňoval, lze tedy tuto léčbu ve stanoveném dávkování povolit, aby se sportovkyni DOROVNAL její handicap, tedy významně snížená hladina tohoto tělu vlastního hormonu. To je obecně princip institutu terapeutických výjimek, zakotvený ve Světovém antidopingovém kodexu a v Mezinárodním standardu pro terapeutické výjimky. Reakce pana Machury je neadekvátní a uvedené názory boji proti dopingu škodí. Termín „dostupné zprávy“ je zavádějící a liší se od zpráv našich a od kompletní lékařské dokumentace, kterou obdržela FIS. Je proto velmi smutné takto veřejně zdravotní stav Šárky Strachové hodnotit a bagatelizovat. Jako trenér, tedy pedagog, svými metodami a názory ovlivňuje výkonnostní i mentální rozvoj mladých atletů, a proto by si měl nejdříve dobře rozmyslet to, o čem hodlá psát, a nepodléhat unáhleným výrokům.

Otevřený dopis Remigia Machury staršího

05.02.2014

Jinými vážení představitelé ČOV.
Obracím se na vás s žádostí o radu. Vaše některá rozhodnutí v posledních měsících mě uvádí ve zmatek. Zhruba před čtvrt stoletím jsem reprezentoval naši republiku v atletice – vrhu koulí. Tehdejší vedení olympijského hnutí mi nepřímo vysvětlovalo, jak je dobré chránit si své zdraví, a tím pádem lépe reprezentovat naši vlast. Pochopitelně mělo na mysli i užívání léků, které se nacházely na seznamu zakázaných látek, označovaných jako Dopink. Po nastudování všech dostupných informací jsem se rozhodl s vedením tělovýchovy ČSSR souhlasit. V roce 1985 jsem byl doživotně diskvalifikován za použití látky uvedené na seznamu dopinku. V roce 1987 mi byla udělena IAAF milost, a já mohl opět závodit a úspěšně reprezentovat. Se svými názory na problematiku dopinku, které se lišily od názorů veřejnosti sdělovaných oficiálními představiteli sportu, jsem se netajil, netajím a ani svým blízký a ani veřejnosti jsem nelhal. To zřejmě způsobilo, že z užívání dopinku (růstového hormonu) byl obviněn i můj syn, kterému byl udělen dvouletý zákaz závodění a účast na organizovaných trénincích. Dnes je to více jak tři roky, a olympijský výbor ve spolupráci s antidopingovým výborem nechtějí mému synovi povolit provozovat ani organizovaný rekreační sport. Naproti tomu se dozvím, a následně dočtu v médiích, že ti samí představitelé a strážci fair play, to samé vedení ČOV a vedení ADV schválilo použití dopinku (růstového hormonu) naší olympioničce Šárce Strachové, kterou zároveň vedení výpravy na OH v Soči jmenovalo vlajkonoškou naší výpravy. Ptám se tedy, co je to to fair play. Kde je? Nějak se výše uvedenými fakty dostávám mimo obraz. Co mám jako trenér vykládat svým svěřencům? Co je správné? Naše vedoucí instituce sportu přistupují v otázkách pravidel ke každému sportovci a sportu jinak. Jak je jinak možné, že, doufejme, naprosto zdravý sportovec může používat zakázané látky s odůvodněním, že fyzicky nestačí ostatním sportovcům světové extratřídy a že se by rád vrátil na pozice, na kterých se kdysi nacházel. A co udělají všichni čelní představitelé našeho olympijského hnutí, kteří mají za úkol dozorovat fair play? Klidně sdělí: použij, co uznáš za vhodné. Máš naši naprostou podporu a požehnání, a dopink oficiálně povolí. Nemyslím si ve své výše zmíněné zmatenosti, že je toto správný přístup. Dále se ptám: jak máme vychovávat mladé sportovce? Ne snad stylem, hoď se nějak marod, a my Ti vyjednáme nějakou terapeutickou výjimku. Nebo snad dnešní přístup k problematice dopinku není správně nastaven? Chtěl bych tedy požádat vedení ČOV a ADV o oficiální vysvětlení mnou výše nastíněného problému. Dovoluji si dopředu požádat ČOV, aby nám nesdělovalo vysvětlení typu: „Šárka je po vážné operaci a tak má nárok“. Podle dostupných zpráv ji uznalo lékařské konzilium za zdravou, a tudíž tento její, a vámi schválený nárok, na použití dopinku za účelem zvýšení sportovní výkonnosti není oprávněný. Zkuste se tedy na tento problém podívat objektivně a sdělte prosím mé osobě i široké veřejnosti svůj názor na mnou popsanou problematiku. Za brzkou odpověď děkuji.
V žádném případě nejde o nic osobního proti paní Šárce Strachové, nýbrž a jenom o podání vysvětlení použití dvojího metru ČOV!
S pozdravem
Machura Remigius
zasloužilý mistr sportu


Počet přístupů: 2111