Symposium Lausanne

02.04.2013

Světová antidopingová agentura WADA uspořádala v olympijském hlavním městě – Lausanne – dvoudenní symposium (19.–21. března), které se neslo pod heslem: „10 let Světového antidopingového kodexu, 10 let do budoucnosti – potřeba nalézt novou strategii boje proti dopingu“.
Této celosvětové důležité akci bylo přítomno celkem 340 delegátů, kteří se rekrutovali z WADA, regionálních a národních antidopingových organizací, zástupců mezinárodních sportovních federací, pořadatelů Olympijských her v Riu 2016, her Commonwealthu, Mezinárodního olympijského výboru, Národních olympijských výborů a v neposlední řadě i Rady Evropy.
Náš Antidopingový výbor byl také zastoupen svými delegáty.
Akce proběhla v olympijském komplexu Beaulieu a projednávala především navrhované změny výše uvedeného Kodexu. Jak víme, k 1. březnu skončilo již třetí kolo připomínkového řízení, které bylo završeno tímto symposiem.
Akci řídil Frédéric Donzé z centrály WADA v Montrealu, který v úvodu zmínil hlavní události, které se udály od poslední konference 2009 v Madridu. Jednalo se především o zapojení výzvědných služeb, zavedení biologický pasů a v neposlední řadě i navázání bližší spolupráce s farmaceutickými koncerny a firmami.
V úvodním proslovu David Howman (president WADA) určil další směřování této agentury. Za hlavní úkol považuje: „Zajistit, aby každý sportovec soutěžil v čistém prostředí.“
Z priorit dále uvedl:

 • harmonizovat antidopingové zákony na celém světě
 • přemluvit „váhající“ státy, aby se podpisem připojily k Mezinárodní antidopingové úmluvě UNESCO
 • profesionalizovat program boje proti dopingu
 • zkvalitnit testování a vyhodnocování odebraných vzorků
 • zvýšit zájem veřejnosti o čistý sport
 • nalézt nové metody boje v této oblasti
 • zlepšit a dále prohloubit spolupráci s farmaceutickými firmami
 • novelizovat systém ADAMS – hlášení míst pobytu (v současné době je v tomto registru na 45.000 sportovců)
 • zvýšit účinnost biologických pasů, sledujících průběžně krevní a močové parametry
 • zlepšit uvádění pravidel boje proti dopingu do praxe
 • změnit Kodex na kongresu v Jihoafrické republice 12.–15. listopadu 2013
 • podílet se na zlepšení zdraví společnosti
 • dále upozorňovat na nebezpečí konzumace potravinových doplňků mezi sportovci i nejširší veřejností
 • zaměřit se na omezení dostupnosti zakázaných látek a některých potravinových doplňků, které obsahují zakázané látky
 • sledovat tuto oblast a zavést statistiku
 • vyměňovat si zkušenosti v této oblasti
 • klást větší důraz na vzdělávání a osvětu
 • vytvořit nové vzdělávací programy pro sportovce, trenéry, sportovní lékaře i další funkcionáře
 • prohloubit partnerství s Interpolem a dalšími výzvědnými službami a v neposlední řadě i s Celními orgány
 • v rámci nově schváleného Kodexu zpřísnit postihy pro dopující sportovce
 • zdůraznil nutnost prohloubení spolupráce s vládami jednotlivých zemí a sportovními organizacemi
 • získat další finanční zdroje pro tento boj
 • více také zapojit co nejširší veřejnost
Dále se David Howman ve své obsáhlé stati věnoval novinkám v této oblasti. Konkrétně jmenoval zdárné ukončení kauzy Armstrong, obnovené soudní řízení s podvodným dopingovým lékařem, Španělem Eufemianem Fuentesem, který je hlavním antihrdinou akcí Puerto (2006) a Galgo (2010) při kterých se výzvědné služby i svědčící sportovci snaží rozplést dopingové kauzy. Kauzu s Fuentesem chtějí soudní orgány uzavřít do konce března letošního roku. V této souvislosti zmínil i důležitou výpověď cyklisty Michaela Rasmussena. Také upozornil na možnosti zneužívání genetického dopingu mezi sportovci. S radostí konstatoval další pozitivní posun v jednání se zástupci „Major League Baseball“ (soutěž v baseballe v USA), kde je nově každý hráč povinen dvakrát ročně podstoupit krevní dopingový test a čtyřikrát ročně močový.
S velikým zájmem všech delegátů bylo také očekáváno vystoupení bývalého špičkového cyklisty Němce Joerga Jakscheho (37 let, mj. vítěz klasiky Paříž – Nice – 2004, a mnohonásobný účastník Tour de France – usvědčen z dopingu v rámci akce Puerto – 2006) Profesionálem byl v letech 1997–2007, závodil s Armstrongem v různých cyklistických stájích, mj. v Telecomu.
A očekávání bylo splněno, protože tento již bývalý závodník dovolil díky svému velice otevřenému přiznání nahlédnout pod pokličku praktik v (doufejme) tehdejším cyklistickém pelotonu. Uvedl, že úzce spolupracoval s lékařem Fuentesem již od roku 1997, kdy se stal profesionálním závodníkem. Doslova uvedl, že se musel ztotožnit s tehdejšími praktikami dopingu, jinak že by neměl mezi dopujícími kolegy žádnou šanci vyniknout. Žil v iluzích, že bude i díky dopingu jenom vítězit a bude nejlepší. Tehdy si prý ani neuvědomoval, že dělá něco nezákonného, protože to kolem něho činili i ostatní. Řekl: „Na jedné straně jste podvodníkem, na druhé straně jste obětí systému“. Zpočátku svého nezákonného počínání bral jenom malé dávky zakázaných látek a zároveň zlepšoval svoji výkonnost. a najednou byl na vrcholu, měl peníze i slávu. Fuentes mu za úhradu dodával jakékoli zakázané látky, v jeho případě se prý jednalo především o EPO. Jak je známo, EPO bylo zjistitelné až po roce 2002, do té doby bylo zakázané, ale nešlo laboratorně dokázat jeho externí podání a toho v plné šíři tehdejší závodníci zneužívali. Nakonec se pod tíhou svého špatného svědomí i svědectví dalších závodníků k těmto podvodům sám přiznal. Posléze se rozhodl o těchto temných praktikách sám svědčit.
V další části tohoto symposia vystoupil hlavní tvůrce Kodexu externí spolupracovník WADA Richard Young. V úvodu nastínil tři hlavní navrhované změny:
 1. čtyři roky – základní sazba pro dopingové hříšníky
 2. větší flexibilita při posuzování dalších okolností jednotlivého případu
 3. zjednodušení a tím i lepší ochopení Kodexu (každý sportovec musí přesně vědět, o co jde)
Dále uvedl, že se poslední konference uskutečnila v roce 2007 v Madridu a že k novému návrhu Kodexu došlo na pět set různých návrhů změn. Zdůraznil také nutnost prohloubení vzdělávání hlavně mezi sportovci o nebezpečí a dopadech dopingu ve sportu. Zároveň prohlásil, že je nutné brát v úvahu i lidská práva sportovců např. při hlášení míst pobytu a následné kontrole komisařů. Počítá s vydáním průvodce Kodexem pro všechny sportovce.
Řídící výbor WADA se sejde k projednání navrhovaných změn v květnu letošního roku. Následně bude ještě šance se k těmto změnám vyjádřit v červnu, červenci a srpnu a potom by měly být změny schváleny na schůzi v září. Následně by měl tento orgán připravit materiál k projednaní do Jižní Afriky. Zásadně se neosvědčilo projednávat změny Kodexu až na kongresu. Na základě zkušeností z projednávání kodexu v Madridu (2007) uspěli ti delegáti, kteří měli „silnější“ hlas.
Také u přestupků v hlášení míst pobytu bude podán návrh, aby místo stávajícího 18 měsíčního období (při třetím nezastižení v nahlášeném místě nebo nedodání informací o pobytu následuje potrestání) se uvažuje o změně sledovaného období pouze na jeden rok (12 měsíců).
U odběrů bylo navrhováno uskutečnit pouze jeden vzorek a zrušit odběr „B“. Pro velký odpor především sportovců nebude pravděpodobně tato změna vůbec projednávána a vše zůstane „při starém“ – tj. budou existovat vzorky „A“ i „B“.
U terapeutických výjimek (TUE) bylo konstatováno, že je pro členy těchto komisí velice obtížné posuzovat výjimky pro sportovce jen podle lékařské zprávy, aniž by sportovce třeba někdy viděli. Také posouzení množství a druhu léku, aby si sportovec nezvýšil výkonnost na základě TUE, není pro tyto komise vůbec jednoduché.
Rozvinula se i diskuze na téma, zdali mají sportovci vědět, na jaké látky budou testováni. Tento nápad vznikl na základě hledání úspor při testování sportovců – méně hledaných zakázaných látek – levnější analýzy. Nepředpokládá se, že např. vzpěrači užívají EPO. Bylo rozhodnuto, že i nadále budou zakázané látky zjišťované v těle sportovců tajné.
V novém Kodexu se navrhuje, aby při druhém provinění byla zastavena činnost sportovci na nejméně 8 let!
Další otázkou zůstává, jak mohou být sportovní legislativou potrestání „dopingoví doktoři“ (např. Ferarri či Fuentes).
Dále se rozvinula obsáhlá diskuze na téma definice sportovce z hlediska antidopingového programu, tedy kde je hranice mezi rekreačními a výkonnostními sportovci, jak mohou být (či nebýt) rekreační sportovci testováni.
Dle názoru FIA (Světová automobilová federace) mohou některé dopingové látky – kokain, marihuana a také alkohol – přímo na silnicích zabíjet, a tak by mělo být jejich užívání co nejpřísněji trestáno. Dále zástupci této federace upozornili na rekreační drogu mefedrin , která je pro tento sport nadmíru nebezpečná.
Panovala shoda názorů na dvě kategorie sportovců:
 1. International Level Athlete (o zařazení rozhoduje mezinárodní federace příslušného odvětví)
 2. National Level Athlete (o zařazení rozhoduje národní antidopingový výbor)
Toto řazení má význam při výběru a stanovení četnosti odběrů jednotlivých sportovců. Nebyla schválena „podkategorie“ – „Sub-National Athlete“.
Zařazení do obou výše uvedených kategorií by mělo být legislativně přesně stanoveno novém Kodexu.
Druhý den schůze (20. března 2013) byl zahájen referátem Davida Howmana (WADA) o poslání výzvědných služeb a policie v boji proti dopingu. Doslova prohlásil: „Náš boj proti dopingu nemůže být bez zapojení těchto složek úspěšný, protože podvádějící sportovci („cheaters“) používají stále sofistikovanější metody podvodů. Přínos těchto služeb nejlépe dokumentují výsledky odhalení prostřednictvím tzv. „neanalytických metod“. Zde můžeme jmenovat odhalení podvodníků při akcích BALCO, PUERTO, kauzy Armstrong, ale i další nedávné odhalení ve Švýcarsku, kde se dva sportovci prostřednictvím internetu snažili o nákup steroidů – byli odhaleni a po zásluze potrestáni.
Také můžeme uvést příklad dobré spolupráce i při odhalení podvodníků při OH v Turíně 2006, kdy byli potrestáni běžci a běžkyně na lyžích. Zde je velice důležitý sběr informací, které potom vedou k odhalení. Bez výzvědných služeb, policie a celních orgánů nemůžeme být v tomto boji úspěšní. Musíme také zapojit vlády jednotlivých zemí, aby pomohly zlepšit legislativu v této oblasti. Mnoho sportovních federací, např. FIFA, UEFA, mají podepsané bilaterální smlouvy s Interpolem. WADA má pro tuto oblast boje vyčleněného zaměstnance, kterým je Jack Robertson. „Společně budeme silnější“, tím uzavřel svůj proslov generální ředitel WADA.
S velikým zájmem i očekáváním se setkal projev prezidenta Americké antidopingové agentury USADA, Travise Tygarta. Tento „jestřáb“ nebo také „head hunter“, jak je často přezdíván svými zastánci i odpůrci, je stejně starý jako Armstrong (dovrší oba 42 let v tomto roce), má asketický vzhled a v mládí byl velikým obdivovatelem tohoto cyklisty. Svoji závratnou kariéru si v USADA vybudoval v minulosti při objevování podvodníků v atletice (Marion Jonesová, Tim Montgomery, Dwight Chambers, CJ Hunter aj.) a také v americkém baseballu. Nikdy se ve svém životě nebál chytat „velké ryby“ a před nikým ani ničím neuhýbal. Společensky, finančně i lidsky své protivníky vždy porazil. Jeho posláním je bránit čisté sportovce a podporovat rovnost, smysl pro fair play a v neposlední řadě i integritu sportu. Nejdůležitější vlastnosti, které používá v tomto boji je víra ve vlastní síly a také kuráž, která mu nedovolí, aby se bál jakékoli celebrity a sklonil se před ní.
Boj USADA a také svůj vlastní s Armstrongem rozdělil do tří hlavních oblastí:
 1. Sběr dat. Zde využil hlavně svědectví třetích osob, u kterých získal nebývalou důvěru a ti mu potom veškeré nezákonné praktiky podrobně popsali. Proti Armstrongovi svědčilo celkem 26 osob, které se s ním velice dobře znaly a závodily s ním i několik sezon. Vyslechl celkem 26 osob, mezi kterými bylo i 11 profesionálů, z nichž jmenujme alespoň Floyda Landise a Tylera Hamiltona, kteří s ním jezdili i u stáje US Postal. Ostatní vyslýchané osoby byli manažeři stájí, trenéři, fyzioterapeuté, lékaři i další podpůrný personál jednotlivých stájí. Tím, že získal jejich plnou důvěru, otevřeli svá srdce k pravdivému popisu nekalých praktik. Na druhé straně se zase zbavili břemena lži a dvojího života. S některými dávnými hříšníky, kteří se přiznali, údajně udržuje pravidelný kontakt až dodnes.
 2. Komunikace s médii. Tato stránka nesmí být v Americe nikdy opomenuta, protože bez podrobného vysvětlování novinářům formou rozhovorů i tiskových konferencí a tím i jejich podpory se nedá dojít úspěšně až do cíle celého snažení.
 3. Politická stránka je také neméně důležitá. Je nutné mít, jak v průběhu vyšetřování, tak i po skončení celého případu, na své straně celou řadu vlivných, jak politických tak i společensky důležitých osob, jinak může celé snažení jít vniveč.
Ve svém obsáhlém referátu dále popisoval způsoby, jak Armstrong obcházel testy a jaké nedovolené látky a metody zneužíval – jednalo se především o EPO a krevní transfúze. V neposlední řadě bral i růstový hormon, který byl v letech 1998 – 2002 zakázaný, ale tehdejšími metodami nezjistitelný. Pro představu o jak velkou akci šlo, stačí jenom zmínit, že sám využíval služeb 22 právníků (a některých jejich kanceláří) a jenom za tyto jejich služby zaplatila USADA 500 tis. amerických dolarů (zhruba 10 milionů korun). Nemusíme snad ani zdůrazňovat, že by tato částka stačila jako celoroční rozpočet na boj proti dopingu mnoha africkým a jiným méně rozvinutým zemím. Bez finančního kapitálu se však v USA nedá nad bohatými celebritami zvítězit. a možná nejenom v Americe…
Tygart také zmínil nasazení soukromých Armstrongových detektivů, kteří dnem i nocí sledovali chování a jednání jeho celé rodiny – manželky, dětí i jeho samého a tak se snažili objevit cokoli, co by ho mohlo zbavit věrohodnosti. Armstrong však ani v této snaze neuspěl.
Ředitel USADA také vyvrátil dvě důležité okolnosti, které jsou spojeny s tímto případem a jsou nepravdivě šířeny sdělovacími prostředky po celém světě:
 1. Armstrong nikdy neměl během své profesionální kariéry žádnou terapeutickou výjimku („TUE“)
 2. Američtí federální vyšetřovatelé, kteří se zabývali vyšetřováním zneužívání peněz daňových poplatníků ve stáji US Postal („Americká pošta“), mu nikdy neposkytli žádnéspisy, údaje ani ústní informace. a na dotaz, proč tomu tak bylo, odpověděl Tygart jedním slovem: „Nevím…“ Myslet si můžeme sami, co chceme, proč se úředníci takto rozhodli, ale realita je už taková.
S dalším referátem na téma významu užívání biologických pasů sportovců („Athlete Biological Passport“ – zkratka ABP) pro zefektivnění antidopingových programů vystoupil Dr. Alan Vernec, který je ředitelem lékařského oddělení WADA.
V úvodu uvedl, že prostřednictvím těchto pasů se hlavně sleduje zneužívání EPO a nově také steroidů.
Na různých grafech i jednotlivých křivkách dokumentoval, jak se dá zneužívání dopingu těmito pasy poznat. Velice zjednodušeno a laicky řečeno, prudké výkyvy jednotlivých křivek mohou svědčit o dvou základních jevech:
 1. sportovec je nemocný (patologický výkyv)
 2. sportovec dopoval
Laboratoř potom porovnává dřívější odběry s tím stávajícím. Nemoc se dá dobře odlišit. V případě nejasností se doporučuje další odběr. Při větším výkyvu hodnost se schází lékařská komise, která rozhodne, zdali je výkyv jednotlivých hodnot tzv. v normě nebo sportovec použil doping. V případě velkého výkyvu jednotlivých hodnot je závodníkovi pozastavena činnost. U krevního obrazu se sledují hlavně červené krvinky, tedy koncentrace hemoglobinu, hematokrit a reticulocyty.
Potom přednášející na veliké plátno promítl jeden úsek z Tour de France z doby minulé a z posledního ročníku. Dříve cyklisté do kopce doslova letěli, minulý rok ten samý kopec zdolávali tzv. po svých. Možná je to jeden z důkazů, že již dnes silniční cyklisté (tolik) nedopují. Ale raději ještě vyčkejme dnů příštích, zdali se tato domněnka potvrdí, či nikoliv.
Dále dr. Vernec uvedl, že se tzv. steroidní profil sleduje už od 80. let minulého století. Nejznámějším potrestaným sportovcem na výkyv poměru testosteron/epitestosteron byl začátkem devadesátých let Ben Johnson (na olympiádě 1988 v jihokorejském Soulu už jednou pozitivně testovaný na anabolický steroid stanozolol). Kvalitní testy na testosteron (tzv. IRMS) jsou však až od roku 2004 a od letošního roku jsou steroidy sledovány i prostřednictvím „ABP“. Případné výkyvy hodnot se posuzují jako u krevního obrazu. Tento doktor dále řekl: „Biologické pasy pomáhají k tomu, aby antidopingový program byl přesnější, lepší a více efektivní.“
Dále uvedl, že každý sportovec má právo se podívat na svůj ABP a současně ještě dodal, že snahou pořadatelů velkých atletických mítinků je odebrat nejlepší atlety ještě před jejich zahájením, jak se to již děje např. před každými olympijskými hrami.
Na závěr vystoupil v jedné z diskusních skupin i šéf oddělení pro vzdělávání WADA Rob Koehler. Jak je již u něj zvykem a pravidlem, řekl: „Základem boje proti dopingu je vzdělávání.“ Prezentoval současné i budoucí vzdělávací programy jak v tištěné tak i počítačové podobě. V současné době je velice oblíbený kviz WADA, který lze vyluštit i na našich stránkách v češtině, dále pro trenéry existuje program „coach true“ a pro mladistvé závodníky „Play True Challenge“.
Zhruba do poloviny dubna bude spuštěn nový interaktivní program pro závodníky, který přeložíme i do češtiny a využijeme v rámci vzdělávání především našich olympioniků do Soči.
Novinkou v oblasti vzdělávání je možnost vysokoškolského studia problematiky boje proti dopingu ve sportu. Na přípravě a spuštění tohoto studia spolupracovala WADA s Mezinárodní federací univerzitního sportu (FISU).
Závěrem předsedající této konference Frédéric Donzé uvedl, že příští symposium proběhne v Lausanne 24.–26. března 2014.


Počet přístupů: 2248