Symposium WADA Lausanne

26.05.2015

Přísnější – jasnější – férový

Pod těmito třemi slovy bylo uvedeno v pořadí již desáté sympozium Světové antidopingové agentury WADA tentokrát zaměřené k problematice zavádění nového Světového antidopingového kodexu do praxe v jednotlivých členských zemích a mezinárodních sportovních organizací.

 Akce se konala jako obvykle ve švýcarském olympijském městě Lausanne a tentokrát se ho účastnili dva čeští delegáti – ing. Daniela Kacafírková a Mgr. Michal Polák.

Součástí sympozia byly i dvě další akce – slavnostní setkání delegátů sympozia u příležitosti čtvrtstoletí od založení Švýcarské antidopingové laboratoře konané v prostorách Olympijského muzea na břehu Ženevského jezera. Uvedená laboratoř podepsala nově smlouvu s tamní univerzitou, která se bude, podobně jako obdobná univerzita v Kolíně nad Rýnem, podílet na výzkumu a hledání nových analýz na detekci dopingu v těle sportovců.

Česká republika má na místě konání uvedené akce i své dvě nesmazatelné stopy – jednak v olympijském parku, který je zároveň i přístupovou cestou do tohoto muzea, je bronzová socha Emila Zátopka v životní velkosti (autor - náš sochař Brož) a dále v jedné z vitrín uvnitř muzea nalezneme i dres střelce naší vítězné branky ve finále v hokeji na olympiádě v Naganu Petra Svobody.

Součástí oficiálního programu sympozia byla i návštěva sídla rodinné firmy Berlinger, která vyrábí celosvětově používané odběrové soupravy na dopingové vzorky sportovců, tzv. „bereg kits“, které mimo drtivé většiny zemí používá k tomuto účelu i náš Antidopingový výbor. Firma v tomto roce oslavila 150 let od svého založení a této příležitosti využila k propagaci i svého dalšího výrobního sortimentu, který slouží sportovcům, laboratořím i dalším zájemcům.

Sympozia se zúčastnilo více než 340 delegátů z různých oblastí – jednak zástupců mezinárodních sportovních federací, národních a regionálních antidopingových organizací, organizátorů velkých sportovních akcí a v neposlední řadě i médií.

Sympozium probíhalo formou série prezentací na různá témata z této oblasti, dále kulatých stolů a „workshopů“.

„Popularita a zájem o účast na tomto sympoziu rok od roku stoupá“, prohlásil Frédéric Donzé, který je ředitelem kanceláře WADA pro Evropu v Lausanne a také hlavním pořadatelem akce.

„Vše, co dělají různé antidopingové organizace, probíhá s cílem zachovat integritu a čistotu sportu“, prohlásil ještě před konáním sympozia v magazínu WADA její prezident sir Craig Reedie, který se této akce překvapivě nezúčastnil.

Účastníci sympozia byli přivítání generálním ředitelem WADA Davidem Howmanem, který také přednesl úvodní řeč, v níž mj. uvedl: „Letošní sympozium je další příležitostí k prohloubení spolupráce mezi jednotlivými subjekty antidopingového hnutí.“

Dále zdůraznil výkonný ředitel WADA nutnost kvalitativně lepší práce s utajovanými skutečnostmi a informacemi a dále hlubšího zapojení výzvědných služeb, policie i celních orgánů do boje za čistý sport bez dopingu. V neposlední řadě se chce WADA zaměřit i na zkvalitnění biologických pasů sportovců a zlepšení vzdělávacích pomůcek.

Ochrana čistých sportovců je srdcem našeho celého snažení“ prohlásil závěrem ve svém úvodním vystoupení.

K těmto myšlenkám se přidal i ředitel oddělení pro vědu při WADA dr. Alan Vernec, když ve své prezentaci vyzvedl význam dalšího zdokonalování steroidních i hematologických modulů biologických pasů sportovců. Od zavedení hematologických modulů v roce 2009 došlo k nárůstu odhalení dopingových hříšníků o 240%, když bylo odhaleno více než 300 dopujících sportovců na základě nálezů v těchto pasech.

Steroidní moduly byly zavedeny v roce 2014 a sledují hlavně poměr testosteronu a epitestosteronu a dále také další tělu vlastní steroidy.

U parametrů obou těchto modulů se sledují dlouhodobě jejich křivky, jejichž větší odchylky signalizují mj. i doping.

Dále byl na sympoziu prezentován nový elektronický výukový program pod názvem ALPHA, který má v současné době WADA vyrobený v anglické a francouzské verzi. O jeho překlad do češtiny zatím jednáme s WADA.

Během prvního dne jednání se uskutečnil i panel novinářů pod názvem: „Mohou média pomoci naší práci?“ Zde byl především zajímavý rozhovor americké investigativní novinářky Juliet Macurové z prestižního deníku New York Times s manželkou spolujezdce Armstronga Frankie Andreua. Prostřednictvím rozhovoru obou těchto žen jsme se dozvěděli mnohé o praktikách tehdy dopujícího Armstronga a mnohých dalších závodníků. V té době si většina dopujících závodníků nechtěla vůbec připustit, že dělají něco nekalého, protože hříšníků bylo více než těch čistých

Druhý den se naši delegáti na sympoziu dozvěděli o novinkách a průběhu prací na novém ADAMSu, který by měl v nové verzi být v platnosti od roku 2016. Souběžně se pracuje na dalším vylepšení fungování a udělování terapeutických výjimek.

Třetí den sympozia byl především věnován práci antidopingových laboratoří, které mají akreditaci WADA. Delegáti byli informováni o závěrečném „vylaďování“ práce antidopingové laboratoře WADA v Riu, kde v příštím roce proběhnou olympijské hry. Údajně se vše blíží zdárnému konci a v nejbližší době by mělo dojít k její plné akreditaci, což by mělo velice pozitivní vliv na práci v této oblasti při olympiádě v této jihoamerické zemi.

Z dalších myšlenek, informací a závěrů tohoto sympozia bychom ve stručnosti ještě uvedli následující:

 • Známí vrcholoví sportovci by měli více podpořit národní antidopingové organizace při šíření myšlenek čistého sportu
 • Zároveň by měli být sportovci přesvědčeni o tom, že jejich národní antidopingová organizace jedná v souladu se „Směrnicí“ a také odůvodněně
 • Média v boji za čistý sport hrají důležitou roli pouze však v případě, že správně poukazují na zlo, které doping způsobuje (zdravotní následky užívání zakázaných látek, jednání v rozporu s duchem sportu, proti fair play)
 • Akreditované laboratoře jsou klíčovými partnery národních a regionálních antidopingových organizací a v neposlední řadě také WADA. Význam jejich práce ještě více zdůrazňuje jejich zapojení ve výzkumu a hledání nových dopingových látek a analýz
 • Jedním ze závěrů sympozia byla i žádost laboratoří, které mají podmínky v rámci napojení na výzkumná pracoviště, aby tok finančních prostředků od WADA do této oblasti šel přímo k nim a ne k jiným výzkumným pracovištím, která přímo nespolupracují s národními a regionálními antidopingovými organizacemi
 • V oblasti vzdělávání byla opětovně zdůrazněna potřeba věnovat se výchově především mladých sportovců
 • V oblasti testování byl kladen veliký důraz na plánování a cílené testování hlavně při mimosoutěžních odběrech
 • Velice pečlivě a v souladu s předpisy se má nakládat se vzorky při jejich odebírání a skladování – týká se moče i krve
 • Nezapomínat ani na testování zahraničních sportovců, kteří se zdržují v cizích zemích
 • V současné koaliční dohodě kancléřky Merkelové mají v Německu zakotveno, že současné vládní uskupení bude podporovat jejich národní antidopingovou organizaci – údajně to jejich činnosti velice pomáhá!
 • Novou tváří německé kampaně za očistu sportu – „Play True“ je ukrajinský boxer a mnohonásobný profesionální mistr světa bez rozdílu vah Vladimir Kličko (vlastní současně i německý pas)
 • Japonská antidopingová organizace v souvislosti s přípravou letní olympiády 2020 má již rozpracovaný antidopingový program (v úzké spolupráci s WADA) pod heslem: „Sport creates the future“, do kterého chce zapojit alespoň 100 zemí a jeden milion sportovců!
 • Světový antidopingový kodex není kodexem WADA, ale všech národních a regionálních antidopingových organizací a hlavně sportovců s cílem ochránit čistý sport
 • Národní antidopingové organizace mají povinnost hlásit provinění a potrestání doprovodu sportovců (trenérů, fyzioterapeutů aj.) – často na tuto věc zapomínají!
 • Investigativní reportér Hajo Seppelt z německé televize ARD, která zpracovala dokument o dopingu ruských sportovců, prohlásil, že jejich televize má každoročně ve svém rozpočtu vyčleněnou určitou částku na zpracování reportáží z oblasti dopingové problematiky
 • panelu sportovců vystoupil Francis Dodoo, který mimo práce v komisi sportovců WADA je předsedou Ghanského olympijského výboru a bývalým vynikajícím sportovcem. Ve svém vystoupení mj. prohlásil: „Kdybych při své aktivní závodnické činnosti dopoval, tak by mě matka určitě zabila, za závažnější dopingové provinění by měl následovat ihned doživotní trest, měla by být založena nadace pro čisté sportovce, která by je v jejich čisté závodní činnosti podporovala!
 • V současnosti existuje již metoda, která objeví zakázaný plyn xenon a argon v těle sportovců

Závěrem hlavní moderátor celé akce Frédéric Donzé opět připomněl hlavní cíl celého snažení v boji proti dopingu ve sportu – Chránit práva čistých sportovců!

Příští schůze se opět uskuteční v Lausanne a to na jaře 2016.


Počet přístupů: 1790