FAQ (Často kladené dotazy)

Proč je důležité bojovat proti dopingu ve sportu?

Doping je jeden z největších strašáků dnešního sportu. Ohrožuje zdraví sportovců. Ve většině případů se totiž jedná o látky nebo metody, které nebyly otestovány předem a tudíž ani schválena jejich neškodnost pro zdraví sportovce. To často vede v vážnému riskování se zdravím sportovců, kteří používají doping.

Doping také ohrožuje podstatu sportu. Použití zakázaných prostředků ke zlepšení výkonu dává sportovci náskok před soupeři, což je podvod a protiřečení si s duchem sportu. Dále také doping okrádá sportovce, kteří hrají ve všech směrech fér, o jejich práva na spravedlivou a bezpečnou soutěž.

Doping nezasahuje jen špičkové sportovce, ale také mládež toužící napodobit své idoly. To představuje rostoucí problém, který nemůže žádná země ani sport ignorovat. Pouze díky důkladnému a účinnému boji proti dopingu je možné ochránit podstatu sportu a zdraví sportovců.

Jaké jsou hlavní aktivity ADV ČR?

Patří k nim plánování, realizace a vyhodnocení kontrol, vydávání výchovných materiálů, pořádání osvětových akcí a příprava legislativních opatření v boji proti dopingu.

Co znamená princip vlastní zodpovědnosti sportovce?

Princip vlastní přísné zodpovědnosti znamená, že každý sportovec je zodpovědný za látky nalezené při dopingové kontrole v jeho vzorku tělesných tekutin. Nezáleží na tom,jak se do jeho těla látka nebo její metabolity či indikátory dostala, zda záměrně, nezáměrně či dokonce nevědomě, zodpovědnost za pozitivní dopingový test nese sám sportovec.

Jaký trest dostane sportovec za porušení antidopingových pravidel?

Trest není přesně daný, standardní sankce je za první porušení dvouletý zákaz závodní sportovní činnosti, za druhé již doživotní zákaz sportovní činnosti. Mohou však být sníženy podle typu porušení, okolnostem nebo typu látky nebo metody nalezené v těle sportovce. Nejnižší trest tak představuje napomenutí.

Co se stane, když jedinou možnou léčbou sportovce je lék zařazený kvůli dopingu mezi zakázané?

Světový antidopingový kodex samozřejmě přiznává sportovcům právo na nejlepší možnou léčbu. Pokud tedy potřebuje lék zařazený na zakázanou listinu z hlediska dopingu, musí okamžitě kontaktovat ADV ČR či příslušnou mezinárodní sportovní federaci a zažádat si o terapeutickou výjimku. Doporučujeme však nejprve konzultaci s doktorem, zda se jedná o opravdu jediný způsob léčby a neexistuje jiná alternativní léčba povolenou cestou.

Jak dlouhou dobu bude možné zakázanou látku v těle sportovce odhalit?

Na stanovení neexistuje obecné pravidlo. Vše záleží na mnoha okolnostech - typu látky, kvantitě, metabolismu atd.

Na co si mám dát pozor, když onemocním v zahraničí?

Léky mají obvykle v cizině odlišné názvy, ale i pokud narazíte na lék se stejným jménem jako v ČR, nemusí obsahovat stejné látky jako doma. Proto lék, který je v ČR z hlediska dopingu povolen, může v zahraničí obsahovat látky dopingového charakteru. Proto použití raději zkonzultujte se svým (nebo týmovým) doktorem, zkontrolujte složení dle seznamu zakázaných látek a metod nebo si zavolejte o radu na ADV ČR či místní.národní antidopingovou agenturu.

Měli by se sportovci se z hlediska dopingu obávat i krémů, kapek do očí a dalších léků, které se nemusí polykat?

Určitě. Zakázané látky se mohou do těla dostat různými způsoby jako například kontaktem s pokožkou, inhalací, kontaktem s membránami, tedy nejen injekcí a spolknutím léku.

Můžou se sportovci spolehnout na homeopatiku, alternativní medicínu nebo přírodní produkty?

Ne ve všech zemích jsou tyto produkty uvalovány stejně přísná kritéria jako pro farmaceutický průmysl. Proto se někde může stát, že se zde objeví zakázané látky, které by navíc sportovec mohl vinou chybného označení, nevhodných výrobních podmínek či kontaminace nevědomky vstřebat. Často je na obalu uváděn jen původ extraktu, nikoliv však přesná látka, proto je obtížné určit, zda lék nemůže obsahovat zakázanou dopingovou látku.

Může být sportovcův pozitivní test zaviněn použitím doplňků stravy?

Doporučujeme věnovat doplňkům výživy velkou pozornost, protože v mnoha zemích nepodléhá výroba a balení přísným podmínkám, což může vést k obsahu zakázané látky v produktu. Nemalé množství pozitivních dopingových testů pramenilo právě z použití nedostatečně označených doplňků výživy.

Může si společnost vyrábějící doplňky výživy nechat své produkty otestovat a stvrdit jejich kvality u ADV ČR nebo WADA?

Antidopingový výbor ČR ani Světová antidopingová agentura se do testování doplňků stravy nepouští ani neposkytuje záruku jejich dopingové nezávadnosti.


Počet přístupů: 3790