Tento dokument ve formátu PDF ke stažení

Otázky a odpovědi

Cílem tohoto materiálu je informovat všechny sportovce (a to nejenom ty vrcholové) a jejich okolí o tom, jak sportovat čistě a jakým způsobem omezit nebezpečí dopingu, který můžeš užít, aniž jsi si toho vědom.

Vybrali jsme otázky, se kterými jsme se nejčastěji setkávali při školeních a besedách na toto téma.

Naše doporučení pro všechny sportovce je následující: Sportuj čistě a nekaž si své zdraví tím, že budeš užívat zakázané látky, které škodí zdraví a vrcholovým a výkonnostním sportovcům mohou zcela zničit kariéru.

Doufáme, že touto tiskovinou přispějeme k lepší informovanosti o úskalích a nebezpečí dopingu všech osob, které se věnují pohybovým aktivitám a to bez rozdílu výkonnosti, věku a pohlaví.Počet přístupů: 2499