Tento dokument ve formátu PDF ke stažení

Průvodce bojem proti dopingu ve sportu


Zákaz dopingu patří mezi obecná pravidla provozování drtivé většiny sportů na naší planetě. Díky Světovému antidopingovému kodexu jsou pravidla čistého sportování harmonizována na celém světě a platí jak pro registrované sportovce, tak i pro sportovní federace.

Není to žádné omezování „osobní svobody“ sportovců používat jakékoli látky. Doping je zakázán ze dvou důvodů – jednak pro jeho zdravotní závadnost, tak i pro zamezení výhody dopujících sportovců oproti těm, kteří sportují čistě i v duchu fair play. Doping je zkrátka podvod. Jeho zákaz nevzešel od nějakých byrokratů s cílem jakkoli škodit a omezovat sportovce. Iniciativu v této oblasti převzaly komise sportovců Světové antidopingové agentury WADA a Mezinárodního olympijského výboru a i sportovci mezinárodních federací s cílem zabránit v účasti na všech akcích těm sportovcům, kteří si nezákonně pomáhají k lepším výkonům dopingem. Tato snaha se projevila v novém Světovém antidopingovém kodexu platném od 1. ledna 2015, kde dochází ke zpřísnění základní sazby za doping ze dvou let na čtyři a také se třeba prodlužuje doba skladování odebraných vzorků z osmi na deset let.

Nešťastná je někdy prezentace dopingových hříšníků, jinými slovy podvodníků, v některých médiích, kde jsou představeni jako mučedníci a oběti spiknutí dopingových komisařů a dalších funkcionářů proti nim. Pravý opak je však pravdou. Každý registrovaný sportovec podle základního dopingového pravidla zodpovídá za všechny látky, které má v těle. Když tomu tak není, nese sám odpovědnost za doping, i když může být třeba neúmyslný. Když však chceme bránit čisté sportovce je nutné se všemi dopingovými prohřešky zabývat a také je spravedlivě vyřešit a rozhodnout o vině či nevinně dotyčného sportovce nebo jeho doprovodu…

Pro lepší orientaci v tomto prostředí si dovolujeme předkládanou publikací vysvětlit především tři oblasti, které považujeme za prioritní:

  • Řízení boje proti dopingu
  • Zakázané látky a metody
  • Vysvětlení některých pojmů a výrazů

Posláním této nové tiskoviny je prezentovat rozsah a zaměření naší činnosti, která se nezabývá jenom odebíráním vzorků při dopingové kontrole a sledováním míst pobytu vybraných vrcholových sportovců, ale že patřičný důraz věnujeme i vzdělávání a osvětě.

Svým dílem tak chceme přispět k očistě sportu a to i přesto, že jsme si plně vědomi toho, že se určitá část sportovců bude snažit podvádět v různých oblastech, doping z toho nevyjímaje. Pro zachování integrity sportu však nemůžeme tento boj nikdy vzdát.

Doufáme, že v této publikaci naleznete cenný zdroj informací a že se budete společně s námi podílet na dosažení společného cíle – sportu bez dopingu.

Bez pomoci čistých sportovců a jejich doprovodu, dalších sportovních funkcionářů a v neposlední řadě i médií tohoto našeho společného cíle však nedosáhneme.

Děkujeme za spolupráci a podporu!


Počet přístupů: 2144