Tento dokument ve formátu PDF ke stažení

Průvodce pro sportovce ke světovému antidopingovému kodexu 2015 – World Anti-doping Code (zkráceně Kodex)

Světový antidopingový kodex stanoví pravidla, která sportovci musí dodržovat. Úkolem této příručky je pomoci k jejich lepšímu pochopení.

Tato příručka je pouze průvodcem a nenahrazuje znění Kodexu. Tiskovina se vydává pouze pro lepší pochopení Kodexu a v žádném případě neslouží jako závazný právní dokument.

Na prvních stránkách Kodexu se píše o účelu Kodexu, kterým je boj proti dopingu ve sportu. Cílem Kodexu je čistý sport bez dopingu, k čemuž má napomáhat především prevence. To znamená formou vzdělávání cílových skupin, hlavně mládeže, vědomě bránit záměrnému nebo neúmyslnému použití zakázaných látek či metod nebo jinému porušení antidopingových pravidel.Počet přístupů: 393