Školení a semináře

ADV ČR pořádá školení, besedy a semináře k těmto tématům:

  1. Boj proti dopingu ve sportu
  2. Výživa sportovců, doplňky stravy a jejich nebezpečí

Antidopingový výbor ČR dále připravil několik preventivních programů a seminářů, které slouží na podporu antidopingového vzdělávání. Filosofie vzdělávacích programů vychází z modelu EUROPACK. Programy jsou uzpůsobeny specifikům různých cílových skupin (většinou se rekrutujících ze sportovního prostředí).

Informační a vzdělávací programy nabízejí hlubší poznání problému dopingu nejen elitním sportovcům, trenérům, mladým sportovcům, sportovním manažerům, doprovodnému či zdravotnímu personálu, ale i studentům středních škol a univerzit, členům sportovních klubů a asociací. Pro každou tuto skupinu je speciálně vybrána probíraná látka i její hloubka.

Programy zahrnují jak specializované jednohodinové lekce a přednášky, tak kompletní šestnáctihodinový kurz, který se skládá z přednášek o historii dopingu i antidopingu, dopingové kontrole, negativních zdravotních následcích a risku dopingu, sociální problémů spojených s dopingem, zakázaných látkách a metodách, dopingové prevenci, antidopingové legislativě a dalších problémech spojených s tímto tématem.

Pokud byste měli zájem o uspořádání přednášky, semináře či kurzum neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám poskytneme další informace.

Bližší informace Vám podá manager pro vzdělávání Mgr. Michal Polák, email: polak@antidoping.cz


Počet přístupů: 3032