Chybová zpráva

  • Notice: Undefined index: cs ve funkci lang_dropdown_language_switch_links_alter() (řádek: 457 v souboru /data/www/19418/antidoping_cz/www/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
  • Notice: Undefined index: cs ve funkci lang_dropdown_language_switch_links_alter() (řádek: 458 v souboru /data/www/19418/antidoping_cz/www/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
  • Notice: Undefined index: en ve funkci lang_dropdown_language_switch_links_alter() (řádek: 457 v souboru /data/www/19418/antidoping_cz/www/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).
  • Notice: Undefined index: en ve funkci lang_dropdown_language_switch_links_alter() (řádek: 458 v souboru /data/www/19418/antidoping_cz/www/sites/all/modules/lang_dropdown/lang_dropdown.module).

Formuláře hlášení míst pobytu ADV ČR

Světový antidopingový kodex a na něj navazující dokumenty, zejména Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu zavazují všechny účastníky boje proti dopingu k zefektivnění systému mimosoutěžních dopingových kontrol. Tyto předpisy tedy zavazují ADV ČR a národní sportovní svazy k vytvoření REGISTRU SPORTOVCŮ, kteří mají povinnost zasílat ADV ČR aktualizované informace o soutěžích, trénincích a aktuálním bydlišti.

Poskytování těchto informací není samoúčelným obtěžováním sportovců a jejich trenérů, ale zejména preventivním momentem, odrazujícím některé nepoctivce od zakázaných praktik zjednodušením své dostupnosti k mimosoutěžní dopingové kontrole. Napomáhá tak k narovnání podmínek jednotlivých sportovců v rámci jednotlivého sportu i mezi různými sportovními odvětvími. Tedy i v „soutěži“ o státní i sponzorské dotace.

Požadavky na informace o pobytu sportovce naleznete v článku 5.6 Směrnice.

POUZE sportovci zařazení do registru pro testování ADV ČR (nebo příslušné mezinárodní sportovní federace) mají povinnost čtvrtletně oznamovat svá místa pobytu prostřednictvím systému ADAMS nebo na následujících formulářích.


Formulář míst pobytu

K hlášení míst pobytu používejte formuláře, které jsou ke stažení níže:

Kolektivní sporty:


Formulář ukončení činnosti

K hlášení ukončení činnosti používejte formuláře, které jsou ke stažení níže:


Formulář obnovení činnosti

K hlášení obnovení činnosti používejte formuláře, které jsou ke stažení níže:

Česky