Formuláře hlášení míst pobytu ADV ČR

Světový antidopingový kodex a na něj navazující dokumenty, zejména Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu zavazují všechny účastníky boje proti dopingu k zefektivnění systému mimosoutěžních dopingových kontrol. Tyto předpisy tedy zavazují ADV ČR a národní sportovní svazy k vytvoření registru sportovců, kteří mají povinnost zasílat ADV ČR aktualizované informace o soutěžích, trénincích a aktuálním bydlišti.

Poskytování těchto informací není samoúčelným obtěžováním sportovců a jejich trenérů, ale zejména preventivním momentem, odrazujícím některé nepoctivce od zakázaných praktik zjednodušením své dostupnosti k mimosoutěžní dopingové kontrole. Napomáhá tak k narovnání podmínek jednotlivých sportovců v rámci jednotlivého sportu i mezi různými sportovními odvětvími. Tedy i v „soutěži“ o státní i sponzorské dotace.

Požadavky na informace o pobytu sportovce naleznete v článku 5.6 Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu.

Pouze sportovci zařazení do registru mají povinnost čtvrtletně oznamovat svá místa pobytu prostřednictvím systému ADAMS. V případě nutnosti poskytujeme i následující formuláře:

Formulář míst pobytu

Kolektivní sporty:

Formulář ukončení činnosti

Formulář obnovení činnosti

Česky