E-Learning ADEL

E-Learningová platforma ADEL od Světové antidopingové agentury WADA nabízí přístup ke všem tématům týkajícím se vzdělávání v boji proti dopingu. Je určena každému, kdo má zájem dozvědět se více o čistém sportu.

Po jednoduché registraci nabízí platforma ADEL kurzy a vzdělávací materiály pro sportovce různých úrovní, trenéry, lékaře a další doprovodný personál sportovců. ADEL reaguje i na významné sportovní události (např. ZOH v Pekingu 2022) a nabízí vzdělávací kurzy všem, kteří se těchto akcí účastní.

Kurzy budou k dispozici v českém jazyce.

  • Kurzy jsou zatím k dispozici v anglickém jazyce. Postupně je budeme překládat do jazyka českého, abychom zpřístupnili možnost e-learningového vzdělávání co nejširšímu publiku. Vybrané cílové skupiny uvedené v Plánu vzdělávání pro rok 2022 budou mít na platformě ADEL vlastní kurz odpovídající dané úrovni požadovaných znalostí.

Splnění kurzu vřele doporučujeme.

  • Naši lektoři budou na těchto vědomostech stavět v rámci plánovaných přednášek, školení a webinářů. Díky tomu se při osobním výkladu mohou zaměřit na odbornější/praktičtější témata. 

Pro sportovce zařazené v registru pro testování bude povinné absolvování kurzu “ADeL for International-Level Athletes” v českém jazyce. O dalších podrobnostech (lhůtě pro splnění a způsobu odevzdání certifikátu atd.) a o vydání jednotlivých kurzů v českém jazyce Vás budeme vždy včas informovat. Zpřístupněny  budou  taktéž v této sekci.

 

 

 

Česky