Platforma pro e-learning Anti-Doping (ADeL) od Světové antidopingové agentury WADA nabízí přístup ke všem tématům týkajícím se vzdělávání o čistém sportu a boji proti dopingu. Je určen pro všechny, kteří mají zájem se dozvědět více o tom, jak sportovat bez dopingu.

Po jednoduché registraci se nabízí kurzy ADeL pro sportovce, trenéry, lékaře a další funkcionáře.

Kurzy jsou v anglickém jazyce (s výjimkou programu ALPHA, který je dostupný v českém jazyce).

ADeL v současné době obsahuje následující kurzy:

ALPHA - Vzdělávání pro sportovce


Tento on-line program dává sportovcům informace o nebezpečí dopingu a významu antidopingové kontroly a ukazuje cesty, jak mu předcházet. Současně podporuje pozitivní postoje k boji za čistý sport. Informuje také o tom, jaké látky a metody jsou ve sportu zakázané.

COACH TRUE - Vzdělávání pro trenéry


Poskytuje nejdůležitější antidopingová témata vzdělávání pro trenéry jak vrcholových, tak i rekreačních sportovců. Informuje také o dalších výukových programech v této oblasti a obsahuje i kvízy.

SPORT PHYSICIAN’S TOOL KIT ONLINE - Vzdělávání pro lékaře a zdravotníky


Program umožňuje sportovním lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu absolvovat zjednodušený sportovně-lékařský kurz. Kromě antidopingové agendy, specifické pro sportovní lékaře, je ve spolupráci s Mezinárodním olympijským výborem součástí také modul, který pokrývá i další témata z boje proti dopingu ve sportu. Ukazuje také na možnosti, jak připravovat po obsahové stránce školení pro tyto specialisty.

ADO KICKSTART - Základní povinnosti


Referenční nástroj, který pomáhá při každodenním plnění základních antidopingových povinností. Procesy jsou nastíněny pomocí podpůrných šablon, které ukazují možnosti, jak plnit každé zadání.

PARENTS' GUIDE TO SUPPORT CLEAN SPORT - Vzdělávání pro rodiče


Příručka je určena hlavně pro rodiče, kteří hledávají nejdůležitější informace, jak vychovávat své děti k čistému sportování a také, aby jejich potomci věděli, jak se mají vystříhat zneužití zakázaných látek a metod. Tento zdroj je relevantní pro všechny rodiče, kteří pečují o mladé sportovce na všech výkonnostních úrovních – od rekreačních až po elitní sportovce. Kurzy jsou vytvořeny na základě mezinárodních standardů a pravidel. Představují ideální možnost prohloubení stávajících i osvojení nových znalostí a informací.

Česky